Skip to main content

Terenski rezultati 2011

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Terenski rezultati 2011 > Zbirni prikaz: štetni organizam + alat + punkt > Lobesia botrana – sivi grožđani moljac  

Web Part Page Title Bar image
Monitoring
Lobesia botrana – sivi grožđani moljac

Stranica za prikaz terenskih rezultata po Programu monitoringa štetnih organizama za 2011.

 Komentar monitoringa

Monitoring sivog grožđanog moljca pomoću feromonske klopke

 

Sivi grožđani moljac ima tri generacije godišnje. Monitoring sivog grožđanog moljca sproveden je na 17 punktova na području Vojvodine.

Vršac: feromonske klopke su postavljene 22.04. u vinogradu sa sortom muskat hamburg. Prvi ulov zabeležen je je 22.04. (92,56°C CDD od 1.januara). Pik prve generacije registrovan je 28.04 (126,02°C CDD) druge 14.06. (515,8°C CDD ) a treće 15. 08. (1276,34°C CDD ) od 1.januara. Let je trajao do

15.09. na 1722,37°C CDD od 1.januara.

 Gudurica: feromonske klopke su postavljene 22.04. u vinogradu sa sortom rajnski rizling. AMS se nalazi u vinogradu u Vršcu. Prvi ulov je registrovan 22.04. (92,56°C CDD) od 1. januara. Pik leta prve generacije 28.04. (126,02°C CDD), druge 11.06. (487,17°C CDD ), treće 14.08. (1261,66°C CDD ) od 1.januara. Let je trajao do 19.09. odnosno do 1778,46°C CDD od 1. januara.

Palić: feromonske klopke su postavljene 20.04. u vinogradu sa rajnskim rizlingom, chardonnay, pinot gris. AMS je postavljena u Paliću u drugom usevu (kukuruz šećerac i industrijska paprika). Prvi ulov grožđanog moljca registrovan je 21.04. (87,71°C CDD ) od 1. januara. Pik prve generacije  02.05. na 144.33°C CDD od 1.januara, pik druge na 29.06. na 675,46°C CDD od 1.januara, a pik treće 15.08. na 1222,97°C CDD od 1. januara. Kraj leta zabeležen je 07.09. na 1541,65°C CDD od 1.januara.

Hajdukovo: feromonske klopke su postavljene 19.04. u vinogradu sa rajnskim rizlingom, chardonnay, pinot gris. AMS je postavljena u Hajdukovu, ali u usevu jabuke. Prvi ulov je registrovan 21.04. na 69,15°C CDD od 1.januara. Pik leta prve generacije 28. 04. (107,05°C CDD ) druge  30.06. (659,05 CDD), treće 15.08. (1197,2°C CDD ) od prvog januara. Kraj leta registrovan je 12.09. na 1557,01°C CDD od 1. januara.

 Grafici brojnosti po punktovima (kliknuti na lokalitet)

 Ilustracija: ukupna brojnost po punktovima - tabela, grafik i mapa