Skip to main content

Terenski rezultati 2011

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Terenski rezultati 2011 > Zbirni prikaz: štetni organizam + alat + punkt > Hyphantria cunea - dudovac  

Web Part Page Title Bar image
Monitoring 2011
Hyphantria cunea - dudovac

Stranica za prikaz terenskih rezultata po Programu monitoringa štetnih organizama za 2011.

 Komentar monitoringa

Monitoring dudovca pomoću svetlosne lampe

 
Monitoring dodovca je, pomoću svetlosne lampe, sproveden na 13 punktova.

 Grafici brojnosti po punktovima (kliknuti na lokalitet)

 Ilustracija: ukupna brojnost po punktovima - tabela, grafik i mapa