Skip to main content

Terenski rezultati 2011

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Terenski rezultati 2011 > Zbirni prikaz: štetni organizam + alat + punkt > Helicoverpa armigera – pamukova sovica SL  

Web Part Page Title Bar image
Monitoring 2011
Helicoverpa armigera – pamukova sovica

Stranica za prikaz terenskih rezultata po Programu monitoringa štetnih organizama za 2011.

 Komentar monitoringa

 

Monitoring pamukove sovice pomoću svetlosne lampe

Monitoring  pamukove sovice  sproveden je na 30 pozicija, gde su postavljene svetlosne lampe. Početak leta registrovan je 07.05. u Bogarašu (24,53°C CDD) i Kelebiji (30,99°C CDD). Pik prve generacij postignut je 28.05. na lokalitetu Begejci – Torak (98°C CDD), 31.05. Kruščica - Bela Crkva (140°C CDD) i Debeljača (146°C CDD).

Najveći broj imaga, na najvećem broju punktova registrovan je od  14.07. do 31.07.  u rasponu  od 485 do 595°C CDD od 1.januara.

Maksimalan broj imaga u okviru trećeg registrovanog talasa zabeležen je od 16.08. do 29.08. odnosno od 580 do 896°C CDD od 1.januara.

Najveći broj imaga u septembru registruje se od 01.09. do 18.09. odnosno od 813 do 974°C CDD od 1.januara.

Poslednji primerci pamukove sovice registrovani su na lokalitetu Gložan 24.09. (1074,59°C CDD) i Kruščica ( 1109,33°C CDD). Na lokalitetu Kikinda poslednji ulov zabeležen je 05.10 (1066,25°C CDD) računajući akumulacije od 1. januara.

 Grafici brojnosti po punktovima (kliknuti na lokalitet)

 Ilustracija: ukupna brojnost po punktovima - tabela, grafik i mapa