Skip to main content

Terenski rezultati 2011

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Terenski rezultati 2011 > Zbirni prikaz: štetni organizam + alat + punkt > Carpocapsa pomonella - jabukin smotavac  

Web Part Page Title Bar image
Monitoring 2011
Carpocapsa pomonella - jabukin smotavac

Stranica za prikaz terenskih rezultata po Programu monitoringa štetnih organizama za 2011.

 Komentar monitoringa

Monitoring jabukinog smotavca pomoću feromonske klopke

 

Jabukin smotavac ima 2 – 3 generacije godišnje. Ova štetočina se javlja svake godine i pravi značajne štete zasadu jabuke.

Jabukin smotavac praćen je na 37 punktova na području Vojvodine u 2011. godini.

Na 12 punktova povezani su AMS i feromonske klopke, te su  parametri sa tih punktova i korišćeni u analizi biologije ovog štetnog insekta.

Bela Crkva: feromonska klopka postavljena je 19.04. u zasadu star crimson. Bio-fiks je registrovan 26.04. na 114,08°C CDD od 1. januara. Pik prve generacije zabeležen je 10. 05. (50,44°C CDD), druge  21.07. (863,23°C CDD), a treće generacije 17.08. (1157,39°CCDD) od početka leta. Poslednji ulov registrovan je 02.09. na 1501,07°C CDD od 1.januara.

Banatski Brestovac: feromonske klopke postavljene su 15.04. u zasadu jabuka sorti ajdared, greni smit, zlatni delišes i red jonatan. Prvi ulov registrovan je 21.04. (94,54°C CDD) od 1. januara. Pik prve generacije registrovan je 26.04. (48,83°C CDD ), druge 04.07. (694,4°C CDD) a treće 09.08 (1184,47°C CDD) od početka leta. Poslednji ulov je zabeležen 05.09. na 1620,39°C CDD od 1. januara.

Banatski Karlovac: feromonske klopke postavljene su 18.04 u zasadu jabuka sa sortama ajdared, zlatni delišes i crveni jonagold.  Prvi ulov je registrovan 21.04. na 76,03°C CDD od 1. januara. Pik prve generacije zabeležen je 12.05. (98,32°C CDD), pik druge 24.07. (921,75°C CDD) a treće 09.08. (1091,32°C CDD) od početka leta.

Hajdukovo: feromonske klopke postavljene su 19.04. u zasadu jabuka sa sortama ajdared i jonagold. Prvi ulov registrovan je 22.04. na 75,32°C CDD od 1. januara. Pik prve generacije registrovan je 02.05. (53,66°C CDD), značajan ulov evidentiran je 28.06. (571,35°C CDD). Maksimalan ulov leta druge generacije  zabeležen je 23.07. (883,63°C CDD), a pik treće 29.08. (1329,16°C CDD) od početka leta. Poslednji ulov na feromonskim klopkama zabeležen je 27.09. na 1693,93°C CDD od 1.januara.

Inđija – Novi Slankamen: feromonske klopke postavljene su 14.04. u zasad jabuke. Prvi ulov zabeležen je 21.04 ( 69,08°C CDD) od 1.januara. Maksimum leta  prve generacije postignut je 26.04 (38,09°C CDD), druge 16.07. (790,57°C CDD) a treće 27.08. (1282,69°C CDD). Poslednji ulov registrovan je 29.09. na 1681,81°C CDD od 1. januara.

Irig – Kudoš : feromonske klopke su postavljene 15.04. u zasadu jabuka sorti mucu, elstar, jonagold, zlatni delišes, gloster, molis delišes, jonatan, greni smit, splender i ajdared. Prvi ulov evidentiran je 21.04. na 112,95°C CDD  od 1. januara. Pik prve generacije dostignut  je 30.04 ( 57,06°C CDD), druge  05. 07. (665,05°C CDD), a treće 16.08. (1207,61°C CDD). Let jabukinog smotavca na ovom punktu traje do 26.09. (1850,73°C CDD) od 1.januara.

Novi Bečej: feromonske klopke su postavljene 12.04. u zasadu jabuka sa sortama ajdared, zlatni delišes i melroze. Prvi ulov registrovan je 21.04. na 66,64°C CDD od 1.januara. Pik prve generacije zabeležen je 25.04. (29°C CDD), druge 15.07. (792,99°C CDD), a pik treće 08.08. (1065,61°C CDD). Let traje do 28.08. odnosno 1381,68°C CDD od 1.januara.

 Grafici brojnosti po punktovima (kliknuti na lokalitet)

 Ilustracija: ukupna brojnost po punktovima - tabela, grafici i mapa