Skip to main content

Terenski rezultati 2011

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Terenski rezultati 2011 > Zbirni prikaz: štetni organizam + alat + punkt > Carpocapsa pomonella - jabukin smotavac  

Web Part Page Title Bar image
Monitoring 2011
Carpocapsa pomonella - jabukin smotavac

Stranica za prikaz terenskih rezultata po Programu monitoringa štetnih organizama za 2011.

 Komentar monitoringa

Monitoring jabukinog smotavca pomoću feromonske klopke

 

Jabukin smotavac ima 2 – 3 generacije godišnje. Ova štetočina se javlja svake godine i pravi značajne štete zasadu jabuke.

Jabukin smotavac praćen je na 37 punktova na području Vojvodine u 2011. godini.

Na 12 punktova povezani su AMS i feromonske klopke, te su  parametri sa tih punktova i korišćeni u analizi biologije ovog štetnog insekta.

Bela Crkva: feromonska klopka postavljena je 19.04. u zasadu star crimson. Bio-fiks je registrovan 26.04. na 114,08°C CDD od 1. januara. Pik prve generacije zabeležen je 10. 05. (50,44°C CDD), druge  21.07. (863,23°C CDD), a treće generacije 17.08. (1157,39°CCDD) od početka leta. Poslednji ulov registrovan je 02.09. na 1501,07°C CDD od 1.januara.

Banatski Brestovac: feromonske klopke postavljene su 15.04. u zasadu jabuka sorti ajdared, greni smit, zlatni delišes i red jonatan. Prvi ulov registrovan je 21.04. (94,54°C CDD) od 1. januara. Pik prve generacije registrovan je 26.04. (48,83°C CDD ), druge 04.07. (694,4°C CDD) a treće 09.08 (1184,47°C CDD) od početka leta. Poslednji ulov je zabeležen 05.09. na 1620,39°C CDD od 1. januara.

Banatski Karlovac: feromonske klopke postavljene su 18.04 u zasadu jabuka sa sortama ajdared, zlatni delišes i crveni jonagold.  Prvi ulov je registrovan 21.04. na 76,03°C CDD od 1. januara. Pik prve generacije zabeležen je 12.05. (98,32°C CDD), pik druge 24.07. (921,75°C CDD) a treće 09.08. (1091,32°C CDD) od početka leta.

Hajdukovo: feromonske klopke postavljene su 19.04. u zasadu jabuka sa sortama ajdared i jonagold. Prvi ulov registrovan je 22.04. na 75,32°C CDD od 1. januara. Pik prve generacije registrovan je 02.05. (53,66°C CDD), značajan ulov evidentiran je 28.06. (571,35°C CDD). Maksimalan ulov leta druge generacije  zabeležen je 23.07. (883,63°C CDD), a pik treće 29.08. (1329,16°C CDD) od početka leta. Poslednji ulov na feromonskim klopkama zabeležen je 27.09. na 1693,93°C CDD od 1.januara.

Inđija – Novi Slankamen: feromonske klopke postavljene su 14.04. u zasad jabuke. Prvi ulov zabeležen je 21.04 ( 69,08°C CDD) od 1.januara. Maksimum leta  prve generacije postignut je 26.04 (38,09°C CDD), druge 16.07. (790,57°C CDD) a treće 27.08. (1282,69°C CDD). Poslednji ulov registrovan je 29.09. na 1681,81°C CDD od 1. januara.

Irig – Kudoš : feromonske klopke su postavljene 15.04. u zasadu jabuka sorti mucu, elstar, jonagold, zlatni delišes, gloster, molis delišes, jonatan, greni smit, splender i ajdared. Prvi ulov evidentiran je 21.04. na 112,95°C CDD  od 1. januara. Pik prve generacije dostignut  je 30.04 ( 57,06°C CDD), druge  05. 07. (665,05°C CDD), a treće 16.08. (1207,61°C CDD). Let jabukinog smotavca na ovom punktu traje do 26.09. (1850,73°C CDD) od 1.januara.

Novi Bečej: feromonske klopke su postavljene 12.04. u zasadu jabuka sa sortama ajdared, zlatni delišes i melroze. Prvi ulov registrovan je 21.04. na 66,64°C CDD od 1.januara. Pik prve generacije zabeležen je 25.04. (29°C CDD), druge 15.07. (792,99°C CDD), a pik treće 08.08. (1065,61°C CDD). Let traje do 28.08. odnosno 1381,68°C CDD od 1.januara.

 Grafici brojnosti po punktovima (kliknuti na lokalitet)

 Ilustracija: ukupna brojnost po punktovima - tabela, grafici i mapa