Skip to main content

Terenski rezultati 2011

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Terenski rezultati 2011 > Zbirni prikaz: štetni organizam + alat + punkt > Anarsia lineatella - breskvin moljac  

Web Part Page Title Bar image
Monitoring 2011
Anarsia lineatella - breskvin moljac

Stranica za prikaz terenskih rezultata po Programu monitoringa štetnih organizama za 2011.

 Komentar monitoringa

Monitoring breskvinog moljca pomoću feromonske klopke

 
Anarsia leneatella - breskvin moljac ima dve generacije u toku  godine. Monitoring breskvinog  moljca sproveden je na 13 punktova na području Vojvodine. U dva zasada bresaka, Bački Vinogradi i Čerević, instalirane su AMS i feromoni za praćenje, dok su na drugim punktovima  postavljeni samo feromoni a uslovi sredine tumačeni su sa udaljenih meteoroloških stanica.

 

Bački Vinogradi:  feromonske klopke postavljene su 18.04. u zasadu bresaka sa sortama:  red haven, cresthaven, maja i nektarine. Početak leta zabeležen je  09.05 (CDD = 130°C, od 1. januara). Maksimum leta prve generacije postignut  je  05. 06. (CDD=252°C, od početka leta). Poslednji ulov breskvinog moljca registrovan je 19.09. (CDD = 1599°C, od 1. januara).

Čerević: feromonske klopke postavljene su 05.05. u zasadu bresaka sa sortama, marija bjanka, red haven, early haven, kaldezi 2000, marija aurelija, fantazija i spring krest.Početak leta je bio 10. 05. (CDD = 198°C, od 1. januara). Maksimalan ulov leta prve generacije je bio 01. 06. (CDD = 201°C, od početka leta). Ukupan let traje do 19. septembra, odnosno  1759°C CDD od 1. januara

 Grafici brojnosti po punktovima (kliknuti na lokalitet)

 Ilustracija: ukupna brojnost po punktovima - tabela, grafik i mapa