Skip to main content

Terenski rezultati 2011

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Terenski rezultati 2011 > Zbirni prikaz: štetni organizam + alat + punkt > Agrotis segetum - ozima sovica SL  

Web Part Page Title Bar image
Monitoring 2011
Agriotes segetum - ozima sovica

Stranica za prikaz terenskih rezultata po Programu monitoringa štetnih organizama za 2011.

 Komentar monitoringa

Monitoring ozime sovice pomoću svetlosne lampe

 

Monitoring ozime sovice sproveden je na 28 punktova sa svetlosnim lampama. Prva imaga su registrovana u razvučenom vremenskom periodu u zavisnosti od regiona. Prvi ulovi zabeleženi su u severnom delu Vojvodine i događaju se od polovine do kraja aprila. Od početka do polovine maja beleže se prva imaga i u ostalim delovima Vojvodine. Pik prve generacije u severnom delu dostignut je do polovine maja, dok su u ostalim delovima maksimumi leta registrovani do kraja maja. Pik druge generacije zabeležen je na svim punktovima u periodu od polovine do kraja jula.

 Grafici brojnosti po punktovima (kliknuti na lokalitet)

 Ilustracija: ukupna brojnost po punktovima - tabela, grafik i mapa