Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Rđa maline
Rđa maline

Na području rada RC Užice zasadi maline se nalaze u fazi razvoja od : cvetovi se smežuravaju, većina krunica opala do, razvoj ploda, plodnica izbačena iz cvetne lože u obliku zavoja (BBCH 67-71).

Vizuelnim pregledom zasada malina sorte Vilamet, lokalitet Stapari, uočeno je prisustvo simptoma rđe maline (Phragmidium rubi-idei) na 3-4% biljaka. Na listovima se registruju žućkasto-narandžaste pege sačinjene od plodonosnih tela gljive. U osnovi izdanaka, na delu stabla iznad zemlje vide se narandžaste tačkice. Pri jačem napadu, krajem leta zaraženo lišće opada, a lastari se suše. Ovakvi lastari slabije zdrvenjavaju, pa su podložniji izmrzavanju tokom zime.
Rđa maline ceo životni ciklus provodi na malini. Prezimljava u obliku teleutospora u opalom klišću ili rak ranicama na izdancima maline. U proleće se formiraju bazidiospore koje vrše infekciju na listovima. Prohladno i kišovito vreme pogoduje razvoju ovog patogena.
Preventivne mere zaštite su: gajenje tolerantnih sorti, optimalna gustina sklopa, sakupljanje i spaljivanje zaraženih delova biljaka. Hemijske mere podrazumevaju primenu  preparata na bazi bakra u periodu mirovanja i fungicidni tretmani u toku vegetacije.

Obzirom na trenutno nizak intenzitet napada, hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a RC Užice nastavlja sa praćenjem  ovog patogena.

 

Comments

There are no comments yet for this post.