Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Zdravstveno stanje zasada kupine
Zdravstveno stanje zasada kupine

Na području rada RC Užice, zasadi kupine se nalaze u fazi razvoja: stari listovi se suše, mladi listovi se uvijaju, stari listovi kultivara imaju specifičnu boju (BBCH 93). 

Obilaskom zasada kupina na teritoriji opština Užice i Požega, uočeni su simptomi žute rđe stabla i lista kupine (Kuhneola uredinis), u intenzitetu napada 5-20%. Na listovima se mogu uočiti žute grupice uredosorusa, a na lastarima tamno ljubičaste pege i pukotine sa uredosorusima. Sa razvojem bolesti pukotine na izdancima se šire i spajaju, zaostaju u porastu. Kod listova se smanjuje fotosinteza, može doći i do prevremenog opadanja. Patogen prezimljava u zaraženom lišću i izdancima.

Takođe, uočeno je i prisustvo simptoma smeđe pegavosti lista maline i kupine (Sphaerulina rubi), na 3-5% biljaka. Na listovima se registruju sitne, okrugle, svetlosmeđe pege, unutar kojih tkivo nekrotira i ispada. Ukoliko je infekcija jaka, lišće opada ranije. Gljiva prezimljava u nekrotiranom tkivu lista.

Na pojedinim lokalitetima se uočavaju simptomi purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum), na 2-3% biljaka. Infekcija se manifestuje u vidu  purpurnih pega sa crvenim oreolom na stablu i bočnim granama, koje se kasnije proširuju , dobijajući braon boju. Na listovima se uočavaju sivosmeđe pege prečnika 1-3 mm. Gljiva prezimljava u kori dvogodišnjih izdanaka u vidu micelije i piknida.

U zasadima gde berba nije dovedena do kraja mogu se uočiti plodovi sa simptomima sive truleži jagodastog voća (Botrytis cinerea). Plodovi su sasušeni, a na njima je vidljiva siva prevlaka od konidija gljive. Ova gljiva može da izazove nekrozu ili trulež  svih nadzemnih delova biljke domaćina u svim fazama razvoja. Patogen prezimljava na zaraženim plodovima, opalom lišću i obolelim prezimelim izdancima. Nakon završene berbe zaražene plodove treba ukloniti iz zasada.

Agrotehničke mere kontrole zajedničke za sve pomenute patogene su orezivanje zaraženih biljnih delova, sakupljanje opalog i zaraženog lišća, iznošenje iz zasada i uništavanje.


Od hemijskih mera, najznačajniji su preventivni tretmani bakarnim preparatima u cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena koje je RC Užice dao u preporuci od 9.11.2021, videti link.


Comments

There are no comments yet for this post.