Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Prisustvo simptoma truleži plodova jabučastog voća u zasadima jabuke
Prisustvo simptoma truleži plodova jabučastog voća u zasadima jabuke

Na području rada RC Užice u toku je berba kasnih sorata jabuke. Vizuelnim pregledom zasada na lokacijama Milićevo selo, Lopaš i Prilipac, na plodovima se mogu uočiti simptomi truleži plodova jabučastog voća (Monilinia fructigena). Prisustvo simptoma registrovano je u zasadima u kojima  nisu adekvatno i blagovremeno primenjene hemijske mere zaštite sa ciljem suzbijanja navedenog patogena.

Infekcije ovim patogenom su moguće od zametanja, ali i nakon berbe tokom skladištenja i transporta plodova. Najosetljiviji su plodovi u kasnijim fazama zrenja. Gljiva prodire u plod preko različitih povreda ili prirodnih otvora. U početnim fazama zaraze, na plodu se obrazuju koncentrične svetlo-smeđe pege, koje se proširuju, tkivo unutar pega nekrotira, a u kasnijim fazama biva zahvaćen ceo plod. Na površini ploda se mogu videti sporonosna tela gljive koncentrično raspoređena. Micelija gljive potpuno prožima plodove, oni gube vodu, smežuravaju se i ostaju pričvršćeni za grane ili opadaju na površinu zemlje.
Gljiva prezimljava u mumificiranim plodovima ili zaraženim granama i rak ranama. Sledećeg proleća, pri povoljnim uslovima vlažnosti, na površini inficiranih delova se formiraju konidije gljive koje se pomoću vetra, kiše ili insekata raznose do plodova. Infekcija se vrši i na mestu dodira zdravog i zaraženog ploda.
Pored hemijskih mera zaštite koje smo preporučivali u fazama sazrevanja ploda, važno je i sakupljanje i uklanjanje mumificiranih plodova sa krošnje i površine zemljišta u voćnjacima. U toku vegetacije treba suzbijati insekte i druge štetočine koje dovode do povređivanja plodova. Prilikom podizanja voćnjaka treba birati terene na kojima je omogućeno dobro provetravanje krošnje. Jesenji tretman jabučastog voća preparatima na bazi bakra, u fazi kada opadne 70% lisne mase i nakon rezidbe, značajna je mera u kontroli ovog patogena.

Comments

There are no comments yet for this post.