Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)
Pegavost lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii)

Na području Zlatiborskog okruga berba trešanja je završena. Zasadi se nalaze u fazi završen rast mladara, lišće još uvek zeleno (BBCH 91).


Na lokalitetima Sevojno, Potočanje, Zlakusa, u pojedinim  proizvodnim zasadima uočeni su simptomi pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). U našim proizvodnim uslovima, ovo je ekonomski najštetniji patogen trešnje i višnje.

U povoljnim uslovima za razvoj patogena (kišovito proleće i leto), i u slučaju da hemijska zaštita izostane, može doći do potpune defolijacije višnje tokom leta, a značajne štete nastaju i kod rasadničke proizvodnje trešnje, kada sadnice zaostaju u porastu i kada se remeti razvoj pupoljaka.

Gljiva prezimljava na opalom lišću i granama, u obliku apotecija. Primarne zaraze počinju u proleće, izbacivanjem askospora (april, maj, jun), najčešće počevši od faze precvetavanja, a sekundarne tokom leta, konidijama (jul i avgust).

Simptomi oboljenja se vide najviše listu, ali mogu se naći i na peteljkama, plodovima, granama. Na licu lista se uočavaju sitne, ljubičasto-mrke pege, čiji se broj u povoljnim uslovima povećava. Kasnije lišće žuti , a kako dolazi do spajanja pega, naglo opada. Zbog gubljenja vitalnosti voćke su osetljivije na niske temperature, podložnije su izmrzavanju i napadu drugih patogena.

Za zaštitu od ovog patogena najznačajnije su hemijske mere zaštite, koje je RC Užice preporučivao u više navrata tokom vegetacije na ovom portalu. Nakon berbe, naročito u zasadima gde su prisutni simptomi, a pred najavljene padavine, preporuka je da se izvrši fungicidni tretman kako bi se očuvala lisna masa u zasadima (preporuku videti na linku).

Comments

There are no comments yet for this post.