Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Purpurna pegavost kupine - Septocyta ruborum
Purpurna pegavost kupine - Septocyta ruborum

Vizuelnim pregledom zasada kupine sorte Čačanska bestrna, na lokalitetu Zdravčići, uočeni su simptomi purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum), na 4% biljaka.


Purpurna pegavost je vrlo značajna bolest u proizvodnji kupina, može dovesti do gubitaka u proizvodnji i do 80%, pa čak i do kompletnog sušenja zasada. Javlja se i na divljoj kupini koja može biti izvor zaraze za gajenu.


To je bolest stabla i bočnih grana kupine. Gljiva prezimljava u vidu micelije i piknida u kori dvogodišnjih izdanaka. U proleće piknidi probijaju epidermis i dalje se raznose  kišnim kapima. Kada mladi izdanci dostignu 20 cm i u povoljnim uslovima, dolazi do infekcije. Zaraza se kasnije proširuje i na gornji deo izdanaka, ali simptomi na njima nisu vidljivi. Na dvogodišnjim (rodnim) izdancima se tokom zime javljaju sitne pege koje vremenom pocrvene, a zatim dobiju purpurnu, pa braon boju, oivičene crvenim rubom. Pege se mogu proširiti i na više desetina centimetara, duž internodija, pa i na celo stablo.
Na listovima se prvi simptomi javljaju tokom leta u vidu sitnih okruglih pega, sivo-smeđe boje, prečnika 1-3 mm, koje ukoliko se spoje dovode do sušenja lista.

Preventivne mere zaštite su korišćenje zdravog sadnog materijala, gajenje tolerantnih sorti, pravilna rezidba, krčenje divlje kupine. Hemijske mere podrazumevaju primenu  preparata na bazi bakra u periodu mirovanja i fungicidne tretmane u toku vegetacije.

Klikom na link mogu se pogledati sve preporuke RC Užice koje su napisane sa ciljem zaštite od ovog i drugih štetnih organizama u proizvodnji kupine.

Comments

There are no comments yet for this post.