Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Preventivne mere kontrole krompirivog moljca
Preventivne mere kontrole krompirivog moljca
Na području rada RC Užice u toku su pripreme za sadnju krompira namenjenog za ranu proizvodnju, dok će se sadnja krompira za jesenju proizvodnju obaviti kasnije.
Najznačajnija štetočina u ovoj proizvodnji je krompirov moljac (Phthorimaea operculella), više je ugrožen krompir namenjen za jesenju proizvodnju zbog dužine vegetacije.

 

Na našem proizvodnom području, monitoring u 2020. godini je vršen vizuelnim  pregledima zasejanih parcela i na feromonskim klopkama. Prvi ulov imaga je bio krajem maja, a brojnost krompirovog moljca tokom cele proizvodne sezone je bila niska i  nije predstavljale visok rizik za proizvodnju krompira.
Obzirom na potencijalne štete koje mogu nastati, veoma je važno primeniti sve preventivne mere kontrole. Primeri dobre proizvodne prakse su:

- izbegavati monokulturu, jer krompirov moljac prezimljava u stadijumu lutke u sasušenim ostacima cime i krtola na parceli
- praktikovati raniju sadnju i koristiti sorte kraćeg vegetacionog perioda, naročito na područjima sa visokim potencijalom štetočine
- za sadnju koristiti deklarisano seme, zdrave i neoštećene krtole
- pripremiti zemljište za optimalnu dubinu sadnje od 15 cm, uz formiranje bankova i njihovo održavanje tokom vegetacije
-stalno navodnjavanje kako bi se sprečilo stvaranje pukotina i zaštitile krtole pod zemljom.


Comments

There are no comments yet for this post.