Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Grinja šiškarica u šljivama
Grinja šiškarica u šljivama

Na području rada RC Užice, vizuelnim pregledom više zasada šljive na lokalitetu Tripkova, uočeni su simptomi erinoznog oštećenja listova od grinje šiškarice (Eriophyes similis).
Radi se o zasadima  gde nisu primenjene adekvatne mere zaštite, a simptomi su registrovani  na do 10%  stabala.

Eriophyes similis prezimljava u stadijumu imaga u pukotinama kore na grančicama i u pupoljcima šljive. U aprilu odlaze na pupoljke ili tek otvorene listove. Hrane se na naličju listova gde se ubrzo pojavljuju tamne pege, a nakon toga se obrazuju zadebljanja ili gale u obliku trnića.
Na jednom listu se može naći i do 40 gala, čime se remeti fotosinteza, transpiracija i smanjuje asimilaciona površina lista. Štete se ogledaju u smanjenoj rodnosti i kvalitetu šljive, a takođe se obrazuje manje cvetnih i lisnih pupoljaka za narednu godinu, što vremenom utiče na smanjenje rodnosti.

Grinja šiškarica ima dve, ređe tri generacije godišnje. Druga generacija se javlja u toku juna, a gale se mogu videti od proleća do jeseni.
Suzbijanje ove grinje vrši se uspešno zimskim prskanjem i primenom akaricida  u toku vegetacije (preparati na bazi aktivne materije abamektin).

Comments

There are no comments yet for this post.