Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Azijska voćna mušica
Azijska voćna mušica
Na području Zlatiborskog okruga zasadi malina se, u zavisnosti od lokaliteta i nadmorske visine, nalaze u fazi prvi plodovi imaju specifičnu boju za kultivar do glavna berba: većina plodova obojena (BBCH 85-87).

 

U ovom periodu vrlo je važno vršiti redovan monitoring prisustva azijske voćne mušice
(Drozophila suzukii) u zasadima maline. Na osnovu dosadašnjeg monitoringa u sistemu Prognozno-izveštajne službe, na teritoriji rada RC Užice još uvek nije registrovan ulov ove štetočine. Pored vizuelnih pregleda, monitoring se vrši pomoću lovnih klopki sa mirisnim atraktantom i uzorkovanjem zrelih plodova.
D.suzukii može naneti značajne ekonomske štete i u našoj zemlji se nalazi na karantinskoj listi štetnih organizama. Osim maline, biljke domaćini su razno  jagodičasto i koštičavo voće, s tim što  preferiraju voće sa slabijom pokožicom ploda.
Ženka voćne mušice ima snažnu testerastu legalicu kojom probija pokožicu i polaže jaja u zdrave plodove. Larve se hrane unutar ploda, a zaraženi plodovi postaju mekani i brzo propadaju. Indirektne štete nastaju od sekundranih parazita (gljive i bakterije) koji naseljavaju infestirane plodove i prouzrokuju razne truleži.
Preporuka proizvođačima je da preduzmu  sve raspoložive  mere kontrole kako bi se smanjila brojnost ove štetočine u zasadima voća kod kojih je zrenje u toku ili se očekuje u narednom periodu (kupina , remotantne sorte maline, šljiva, grožđe..):

- Izlovljavanje odraslih jedinki uz pomoć klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama u koje se sipa mešavina crnog  vina i jabukovog sirćeta u odnosu 1:1 i nekoliko kapi deterženta)
- redovna berba kako bi se zreli plodovi brže sklanjali sa parcele, uz uklanjanje zaraženih i trulih plodova
- sanitarna kontrola gajbica i druge opreme za berbu kako se plodovi sa larvama ne bi transportom prenosili u različite regione
-održavanje ivica parcela , uklanjanje zove, divlje kupine i džanarike koje mogu biti domaćini ovoj štetočini.

Comments

There are no comments yet for this post.