Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Mere kontrole krompirovog moljca
Mere kontrole krompirovog moljca
Na području rada RC Užice  počinju pripreme zemljišta za sadnju krompira.
Krompirov moljac (
Phthorimaea operculella ) je  veoma značajna  štetočina krompira. Pored direktnih šteta usled ishrane larvi na krtolama, krompirov moljac otvara put sekundarnim patogenima koji izazivaju trulež i dovode do brzog propadanja krtola u skladištu.
U neuslovim magacinima, pri višim temperaturama nastavlja svoj razvoj te se može naći i u krompiru koji se priprema za sadnju.


U kontroli ove štetočine, preporučuju se sledeće mere:

-  prilikom sadnje koristiti samo zdrave i neoštećene krtole (prebiranjem odstraniti oštećene krtole sa larvama)
- na polju je važna plodosmena sa biljkama koje nisu domaćini krompirovom moljcu
- sadnju obaviti na optimalnoj dubini od 15 cm
-
formiranje visokih bankova prilikom sadnje i njihovo održavanje tokom vegetacije
- sadnja sorti kraćeg vegetacionog perioda koje su manje ugrožene
Na osnovu monitoringa krompirovog moljca na području Zlatiborskog okruga u 2019. godini, na glavnim proizvodnim područjima krompira prvi ulovi leptira na najnižim terenima su registrovani početkom jula. Na višim terenima, preko 700 m nadmorske visine, pojava moljca nije registrovana.

Comments

There are no comments yet for this post.