Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Prilozi > Prisustvo dudovca na voću
Prisustvo dudovca na voću

Na teritoriji RC Pančevo, vizuelnim pregledom stabala šljive i  jabuke registrovano je prisustvo pojedinačnih grana sa guseničnim gnezdima i zapredenim listovima od dudovca (Hyphantria cunea) i to na stablima u okućnicima i ekstenzivnim zasadima.

Dudovac ima dve generacije godišnje, a prezimljava u stadijumu lutke.  Ženke polažu jaja na naličje listova. Gusenice se najmasovnije javljaju u drugoj polovini maja i početkom avgusta meseca.

Oštećenja prave gusenice koje se hrane lišćem i skeletiraju ga toliko da ostanu samo lisni nervi. Mlade gusenice žive zajedno u guseniĉnim gnezdima, koja grade lučenjem paučinastih niti kojima povezuju okolne listove. Starije gusenice se razilaze, žive samostalno i brste celu lisnu masu kada može doći do golobrsta.

Pri slabijem napadu, dobri rezultati se postižu mehaničkim merama koje podrazumevaju uklanjanje i uništavanje grana sa guseničnim gnezdima.

 

Hemijske mere zaštite se preporučuju ukoliko se uoči 2 do 5 guseničnih gnezda po stablu nekim od registrovanih insekticida.

Comments

There are no comments yet for this post.