Skip to main content

Region Pančevo

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Pančevo > Prilozi > Prisustvo žitne pijavice u usevima pšenice
Prisustvo žitne pijavice u usevima pšenice

Na teritoriji RC Pančevo usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 25-28).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice  registrovano je prisustvo odraslih jedinki žitne pijavice (Lema melanopus) u niskim brojnostima.  

U toku je dopunska ishrana odraslih jedinki, a uskoro se očekuje polaganje jaja.

Ženka polaže jaja u nizovima jedno ispod drugog na lice lista. Kada se ispile, larve tokom ishrane izgrizaju list u vidu izduženih pruga između nerava i napadnuti listovi dobijaju karakterističnu beličastu boju i lako se uočavaju.  Najveće štete pravi upravo larva, a pri jačem napadu dolazi do sušenja listova što može dovesti do smanjenja prinosa.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pančevo nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima pšenice i blagovremeno će signalizirati momenat za sprovođenje mera zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.