Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Kruševac usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od sortimenta i datuma setve nalaze u različitim fazama razvoja, od sedam sekundarnih stabla vidljivo  do početka rasta stabljike (BBCH 27-30).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice uočenao je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na listovima u niskom intenzitetu napada. Na pojedinim parcelama registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus)  u indeksu napada 1.U toku je izlazak imaga ove štetočine sa mesta prezimljavanja.

 

Takodje vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) na do 1% biljaka.

Hemijske mere zaštite u ovom momentu se ne preporučuju. RC Kruševac nastavlja sa praćnjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Prisustvo šljivinih osa u šljivicima

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi šljiva se u zavisnosti od sortimenta, nalaze u fenofazi od početka do punog cvetanja (BBCH 60-65).

 

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasade šljiva, lokalitet Meševo i Milutovac registruju se ulovi odraslih jedinki crne šljivine ose (Hoplocampa minuta) i žute šljivine ose (Hoplocampa flava).

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Kruševac zasadi jabuke se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, nalaze u fazi zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljaka; faza mišijih ušiju do faze vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni (BBCH 10-55).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), utvrđena je dozrelost pseudotecija od 30%.

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Pojava odraslih jedinki pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) u vinogradima

Na području delovaja RC Kruševac na feromonskim klopkama postavljenim u zasadima vinove loze, lokalitet Milutovac, registruju se prvi ulovi odraslih jedinki pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana).

 

 

Ova štetočina prezimljava pod korom čokota u stadijumu lutke. Štete pričinjavaju larve koje nakon piljenja upredaju cvasti vinove loze unutra kojih se hrane. Larve prve generacije se hrane i oštećuju cvasti, a larve kasnijih generacija oštećuju bobice.

 

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će izvestiti o vremenu sprovođenja mera zaštite.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Kruševac zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi od početak bubrenja lisnih pupoljaka do faze početak pucanja pupoljka (BBCH 01-07).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, kod sorte Ajdared, utvrđena je dozrelost pseudotecja od 5%.

 

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u krušicima

Na području delovanja RC Kruševac zasadi kruške se, u zavisnosti od sorte i lokaliteta, nalaze u fazi početak bubrenja lisnih pupoljaka: pupoljci vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka izdužene, sa svetlo obojenim mrljama do kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene, a neki delovi pokriveni gustim dlačicama (BBCH 01-03).

Vizuelnim pregledom krušaka registrovano je povećano prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u odnosu na prošli pregled i to imaga u indeksu napada 9,5 i položena jaja u indeksu napada 13,5.

 

U narednom periodu sa porastom dnevnih temperatura očekuje se povećanje aktivnosti ove štetočine kao i intenzivnije polaganje jaja.

Proizvođačima se preporučuje da, ukoliko to do sada nisu učinili, sprovedu hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja obične kruškine buve po preporuci od 06.02.2021. vidi preporuku.

 

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kruševac, usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od rokova setve, nalaze u različitim fazama bokorenja.

Pšenica je u fazi od drugo do peto sekundarno stablo vidljivo (BBCH 22-25), a ječam je u fazi od treće do šesto sekundarno stablo vidljivo (BBCH 23-26).

 

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma, na lokalitetima Veliki Šiljegovac i Velika Vrbnica, uočena su oštećenja na biljkama u vidu sušenja i odumiranja listova. Veća oštećenja na biljkama registrovana su na usevima iz ranijih rokova setve. Oštećenja na biljkama posledica su niskih temperatura koje su zabeležene u periodu od 11.2. do 17.2. U ovom periodu prosečna temperatura bila je -1,7 0C, a zabeležena je minimalna temperatura od -6 0C.

 

U predhodnim vizuelnim pregledima useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres). Međutim, usled sušenja listova ječma  u ovonedeljnim vizuelnim pregledima nije registrovano prisustvo simptoma bolesti. Prisustvo simptoma bolesti nije registrovano ni u usevima pšenice.

 

Takođe, vizuelnim pregledima ozimih strnina nije registrovano prisustvo  lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae), kao ni aktivnih rupa od poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticus).

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (II nedelja)

Na području delovanja RC Kruševac jabuke se, u zavisnosti od lokaliteta i sorte, nalaze u fazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore do faze početka bubrenja lisnih pupoljaka (00-01 BBCH).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, kod sorte Ajdared, utvrđena je dozrelost pseudotecja od 1,5%.

 

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (I nedelja)

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom zasada jabuke utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka, kod sorte Ajdared, registrovano je prisustvo formiranih askusa gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) ali bez formiranih askospora. Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju je 0%.

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem fenofaze razvoja jabuke i dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na području delovanja RC Kruševac  vizuelnim pregledima ozimog ječma registrovano je da su usevi ječma u fazi bokorenja, od 2 do 5 stabla vidljivo (BBCH 22-25).

Vizuelnim pregledom useva ječma na lokalitetima Meševo i Velika Vrbnica registrovana je pojava simptoma mrežaste pegavosti  lista ječma (Pyrenophora teres) na 1  do 3% biljaka. U usevima ječma, na obe lokacije, nije registrovano  prisustvo aktivnih rupa od glodara, kao ni prisustvo štetnih insekata.

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma.

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima