Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac
Rutava buba u voćnjacima

Na području delovanja RC Kruševac voćne vrste se nalaze u različitim fazama cvetanja. Vizuelnim pregledom zasada kruške registrovano je prisustvo rutave bube (Tropinota hirta).

Ova polifagna štetočina oštećuje cvetove, hraneći se prašnicima, tučkom i kruničnim listićima. U početku se hrani na cvetovima maslačka, a potom odlazi na cvetove raznih voćnih vrsta. Najaktivnija je u najtoplijem delu dana, u periodu od 10 do 16 časova.

Preporuka voćarima je da pregledaju svoje zasade u najtoplijem delu dana i ukoliko uoče imaga rutave bube sprovedu mere njenog mehaničkog izlovljavanja. Najugroženiji su mladi zasadi gde može biti uništen ceo rod.

Preporučuje se  postavljanje lovnih posuda  (bele ili plave boje) sa vodom (uz dodatak nekog mirisnog atraktanta npr. sirup od jagode, negro bombone) radi masovnog izlovljavanja ove štetočine kao i zakorovljavanje voćnjaka do precvetavanja u cilju smanjenja aktivnosti rutave bube na cvetovima voća.

Primena insekticida u vreme cvetanja je strogo zabranjena!

Pojava šljivinih osa

Na području delovanja RC Kruševac, zasadi šljive u zavisnosti od sortimenta se nalaze u fenofazi od početka do punog cvetanja (BBCH 60-65).

 

 

Na lepljivim klopkama postavljenim u zasadima šljive, registruju se ulovi crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta i Hoplocampa flava).

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Kruševac nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Žitna pijavica (Lema melanopus)

Na području delovanja RC Kruševac vizuelnim pregledom usev pšenice, registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus).

U proizvodnji pšenice štete pričinjavaju i imago i larva hraneći se listovima, ali su štete od ishrane larvi mnogo značajnije.  U toku je izlazak odraslih jedinki sa mesta prezimljavanja i njihova dopunska ishrana. U narednom periodu očekuje se masovnija pojava imaga, parenje i polaganje jaja, kao i piljenje larvi.

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima pšenice.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Kruševac jabuke se, u zavisnosti od sorte i lokaliteta, nalaze u fazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene, a neki delovi su prekriveni gustim dlačicama (BBCH 03), do početak pucanja pupoljka: vidljivi su prvi zeleni listići  (BBCH 07).

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke, sorta Ajdared, registrovana je dozrelost pseudotecija od 4,32%.

 

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području delovanja RC Kruševac usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od 4 razvijena lista do različitih faza bokorenja, razvijeno od 2 do 3 sekundarna stabla (BBCH 14-23).

 

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 1% do 2% biljaka.

 

Hemijske mere zaštite se trenutno ne preporučuju.  RC Kruševac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Vizuelnim pregledima useva pšenice nije registrovano  prisustvo aktivnih rupa od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus).

 

Obična kruškina buva

Na području delovanja RC Kruševac zasadi kruške se trenutno nalaze u fazi mirovanja vegetacije (BBCH 00).

 

 

 

Vizuelnim pregledom krušaka registrovano je povećano prisustvo obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u odnosu na prošli pregled i to imaga u indeksu napada 6,5 i položena jaja u indeksu napada 13,5.

 

Usled visokih dnevnih temperatura uočava se pojačana aktivnost ovog insekta.

 

Proizvođačima se preporučuje da, ukoliko to do sada nisu učinili, sprovedu hemijske mere zaštite u cilju suzbijanja obične kruškine buve po preporuci od 13.2. (vidi preporuku).

 

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis I nedelja

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Milutovac, vizuelnim pregledom zasada jabuke, sorte Ajdared , utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom prezimelog opalog lišća iz voćnjaka, nije registrovano prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Datum pregleda

% dozrelosti

pseudotecija

Venturia inaequalis

Faza jabuke

(BBCH)

14.02.2020

0

00

 

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena. 

Zdravstveno stanje ozime pšenice
Na području delovanja RC Kruševac, na lokalitetima Velika Vrbnica i Veliki Šiljegovac, usevi ozime pšenice se, u zavisnosti od vremena setve i lokaliteta, nalaze u različitim fazama razvoja, od faze 4 lista razvijeno do faze početak bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo (BBCH 14-21).
 
 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 1% biljaka.

Hemijske mere zaštite se trenutno ne preporučuju.  

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na području delovanja RC Kruševac, usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi od klijanja i nicanja do faze od 2 do 4 listova razvijeno (10-14 BBCH).

 

 

 

Usled nedostatka vlage u zemljištu setva ozime pšenice i ječma je otežana, a na parcelama gde je izvršena setva nicanje je otežano i neujednačeno i slabiji je porast useva.

 

Vizuelnim pregledom ozime pšenice i ječma nije registrovano prisustvo simptoma bolesti. Na pojedinim parcelama, u zavisnosti od lokaliteta i faze razvoja useva,  registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) na 2 do 5% biljaka.

 

U narednom periodu najavljen je pad temperature sa padavinama što će usporiti aktivnost ovih štetočina.

Ne preporučuju se hemijske mere zaštite, a RC Kruševac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Trips u mladim zasadima šljive

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom mladih zasada šljiva  registrovano je prisustvo tripsa (Thysanoptera).

 

Simptomi oštećenja  od ovih štetočina se manifestuju  na vrhovima mladara. Vrh se grana u grančice koje su zakržljale, listovi su deformisani i ispijeni (promena boje lista). Takva stabla vidno zaostaju u porastu. Ovakav napad tripsa na mladim stablima šljiva, registruje se redovno u poslednjih nekoliko godina na području rada RC Kruševac. 

Preporuka proizvođačima je da  pregledaju zasade na prisustvo tripsa (metod otresanja grančica na belu podlogu). Ukoliko se registruje prisustvo ove štetočine preporučuje se primena preparata: 

Laser 240SC (a.m. spinosad) 0,4 l/ha.

Nikako ne treba sprovoditi hemijske mere zaštite u zasadima gde je u toku berba ili se očekuje u skorijem periodu!

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima