Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac
Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)

Na području delovanja RC Kruševac ,vizuelnim pregledom useva krompira ustanovili smo pojavu imaga krompirove zlatice(Leptinotarsa decemlinaeata) i grupisano položena jaja na naličju lista u niskoj brojnosti. Krompir se nalazi u feno fazi 19 po BBCH skali (Devet i više listova na glavnoj stabljici).

imago krompirove zlatice

jajno leglo

Imaga su najaktivnija po toplom i sunčanom vremenu na temperaturi od  11-20 stepeni C.Starije larve napadaju sve delove biljke i mogu dovesti do golobrsti celih biljaka.

Još uvek nije otpočelo piljenje larvi .Insekticidni tretman se, za sada, ne preporučuje.

 

Pojava larvi šimširovog plamenca

Na podruju delovanja  RC Kruševac na listovima šimšira registrovano je prisustvo  larvi šimširovog plamenca (Cydalima perspectalis).

larve šimširovog plamenca

Štetu pričinjavaju larve hraneći se lišćem koje upredaju u paučinu. Prilikom jačeg napada može doći do golobrsta. Starije larve mogu da se hrane i korom grana, a kod jače napadnutih biljaka dolazi do pojave paučine preko koje se ispiljene larve jako dobro kreću.

oštećenja na šimširu

oštećenja na šimširu sl.2

 Preporučuje se pregled biljaka domaćina ove štetočine (šimšir, božikovina i japanska kurika).

Za mere kontrole pogledati na:  Preporuka na sajtu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine-Uprava za zaštitu bilja

Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom  useva ozime pšenice i  ječma, lokaliteti Bivolje, Pojate, utvrđeno je da se pšenica  i ječam nalaze u fenofazi BBCH 23-30 (bokorenje, vidljivo treće sekundrano stablo po biljci do početak rasta stabljike).

Vizuelnim pregledom  na pšenici  su uočeni simptomi sive pegavosti (Septoria tritici), a kod ječma simptomi mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres). 

 Prisustvo pepelnice i rđe na pšenici nije registrovano,kao ni sočivaste pegavosti  na ječmu.

Ocena zdravstvenog stanja prikazana je u  tabeli:

Pšenica

R.b.

Sorta

Faza (BBCH)

Septoria tritici

% bijaka sa simptomima

1

NS 40 S

23

3

2

Ingenio

26

0

 

Ječam 

R.b.

Sorta

Faza (BBCH)

Pyrenophora teres

Rhyhchosporium secalis

% bijaka sa simptomima

% bijaka sa simptomima

1

Nonius

24

2

0

 

 

 

 

 

2

Botus

26

0

0

 

 

 

 

 

 

 

velika slika

 

Još uvek nije dostignut ekonomski prag štetnosti  (10% zaraženih biljaka).

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva .

 

Na usevu ječma prisutna su jaja i imaga žitne pijavica, Eulema melanopus, kao i sam  početak piljenja larvi.

velika slika

Preporuka proizvođjačima  je obilazak useva i praćenje početka piljenja larvi kada se preporučuje insekticidni tretman.

 

Pojava eriofidne grinje na krušci

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Lazarevac u zasadu kruške sorta Viljamovka registrovano je prisustvo eriofidne grinje Eriophyes pyri na listu. Kruška se nalazi u fenofazi  (61-65 BBCH skala) Početak cvetanja:oko 10% cvetova otvoreno ,do puno cvetanje:najmanje 50% cvetova otvoreno,prve latice opadaju.

 

simptomi oštećenja na listu

 

 Na nežnim tek formiranim listićima registrovana je pojava  malih, gusto zbijenih bradavičastih izraslina crvenih nijansi.  Kod jačeg napada grinje, smanjuje se asimilaciona površina lista što će bitno uticati na vegetativni porast mladara i razvoj plodova.

Preporuka proizvođačima je mehaničko uklanjanje takvih letorasta, kako bi se smanjio infekcioni potencijal. Pošto je kruška u fazi cvetanja, sada se ne preporučuje insekticidni tretman.

Primena preparata na bazi abamektina za suzbijanje kruškine buve, dobro deluje i na eriofidne grinje.

 

Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i ječma

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom  useva ozime pšenice i  ječma, lokaliteti Veliki Šiljegovac i Pojate, utvrđeno je da se pšenica  i ječam nalaze u fenofazi BBCH 21-22 (bokorenje, vidljivo prvo i drugo sekundrano stablo po biljci). Setva pšenice i ječma  je bila 30.10.2016.

 Pregledom biljaka pšenice  (sorta Ingenio) nisu registrovani simptomi sive pegavosti  lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.).

 

 

velika slika

 

pšenica sorta Ingenio

 

Vizuelnim pregledom biljaka ječma (sorta Botus) nisu registrovani simptomi sočivaste pegavosti  listova ječma (Rhynchosporium secalis) kao ni  simptomi mrežaste pegavosti listova ječma (Pyrenophora teres) .

ječam sorta Botus

 

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

 

Zelena povrtna stenica
Na području delovanja RC Kruševac, registruje se prisustvo zelene-povrtne stenice (Nezara viridula) na paprici, paradajzu,kupusu.
stariji larveni stadijum
Ovo je polifagna vrsta, a štete pričinjavaju larve i odrasle jedinke (propadanje i drastično umanjenje tržišne vrednosti plodova usled sisanja sokova i ubadanja u tkivo ploda. Napadnuti plod menja ukus-gorak ukus ploda). Najveće štete pričinjava na plodovima paradajza i paprike.
U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. U sistemu Prognoze rađeni su ogledi i dobru efikasnost pokazao je preparat Talstar 10 EC (a.m.BIFENTRIN) 0,05%  koji u paradajzu ima karencu  7 dana.
 
Pojava plamenjače kukuruza Sclerophthora macrospora

Na području delovanja RC Kruševac , vizuelnim pregledom useva kukuruza utvrđeno je prisustvo plamenjače kukuruza Sclerophthora macrospora na pojedinim parcelama I to koje su bile poplavljene.

 Najkarakterističniji simptom  je delimična ili potpuna zamena normalne metlice velikom žbunastom masom,. Na metlici se ne formira polen,pošto su cvetni delovi potpuno deformisani,I izostaje formiranje klipa.Lišće je usko,u vidu traka,hlorotično ili žutomrke boje. Pojedine zaražene biljke mogu biti veće od zdravih ,ili pak dolazi do zastoja u porastu . Plamenjača kukuruza se retko javlja, da bi se neke adekvatne mere za suzbijanje preduzimale ,ali kad se jave simptomi preporučuje se : dreniranje zemljišta da se ne bi zadržavala voda, suzbijanje i uništavanje korovskih biljaka, ne koristiti parcele sa visokim nivoom podzemnih voda kao ni parcele u kojima se zadržava voda. Plodored  je obavezan  kao i  gajenje manje osetljivih sorti.

velika slika

 
Stanje u zasadima kupine

Na području delovanja RC Kruševac,lokalitet Brus, ovonedeljnim pregledom zasada kupine primećena su oštećenja na lastarima od cikade(Cicadetta montana complex) u vidu zareza kao i prisutna jaja koja su promenila boju. Skoro sva jaja su žute boje. Pregledom nismo primetili imaga u zasadu.

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

velika slika

Stanje u zasadima kupine

Na području delovanja RC Kruševac,lokalitet Brus, ovonedeljnim pregledom zasada kupine ustanovili smo oštećenja od cikade(Cicadetta montana complex) u vidu zareza kao i prisutna jaja u zarezima koja su počela da menjaju boju od belih ka žutim. Pregledom nismo primetili imaga u zasadu.

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Pregled zasada maline i kupine na Rasinskom okrugu

Na području delovanja RC Kruševac vizuelnim pregledima  zasada kupine i maline opština Brus na lokalitetu Stroinci , Igroš i u opštini Trstenik, posebno u zasadima koji su u blizini šuma i dalje registrujemo  prisustvo odraslih formi cikade iz roda Cicadetta kao i oštećenja na rodnim mladarima u vidu zareza što dovodi do lomljenja rodnih mladara.U zarezima se nalazi  veliki broj položenih  jaja koja su još uvek bele ili providne boje-(sveže položena).Pregledom još uvek nismo primetili promenu boje jaja.

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem cikada roda Cicadetta na malinama i kupinama.

 

oštećenja u vidu zareza na mladaru

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima