Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac > Prilozi > Pojava larvi cikade na vinovoj lozi
Pojava larvi cikade na vinovoj lozi

Na području delovanja RC Kruševac, vinova loza se  nalazi u fenofazi od kraja cvetanja do formiranja ploda (BBCH 69-71).

   

Vizuelnim pregledom naličja listova vinove loze utvrđeno je prisustvo larvi L1 cikade Scaphoideus titanus, u indeksu napada  3,5. Ova cikada je vektor fitoplazme  Flavescence doree koja izaziva oboljenje na vinovoj lozi - Zlatasto žutilo vinove loze.

 

Larve prolaze kroz pet stupnjeva razvića (L1-L5). Larve L3-L5 i odrasli insekt, hraneći se na zaraženom čokotu postaju  infektivne. Tako infektivne hraneći se na naličju listova prenose zarazu na zdrave čokote.

Preporuka vinogradarima:  za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem razvojnih stadijuma cikade (Scaphoideus titanus).

Comments

There are no comments yet for this post.