Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac > Prilozi > Pojava larvi cikade na vinovoj lozi
Pojava larvi cikade na vinovoj lozi

Na području delovanja RC Kruševac, vinova loza se  nalazi u fenofazi od kraja cvetanja do formiranja ploda (BBCH 69-71).

   

Vizuelnim pregledom naličja listova vinove loze utvrđeno je prisustvo larvi L1 cikade Scaphoideus titanus, u indeksu napada  3,5. Ova cikada je vektor fitoplazme  Flavescence doree koja izaziva oboljenje na vinovoj lozi - Zlatasto žutilo vinove loze.

 

Larve prolaze kroz pet stupnjeva razvića (L1-L5). Larve L3-L5 i odrasli insekt, hraneći se na zaraženom čokotu postaju  infektivne. Tako infektivne hraneći se na naličju listova prenose zarazu na zdrave čokote.

Preporuka vinogradarima:  za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem razvojnih stadijuma cikade (Scaphoideus titanus).

Comments

There are no comments yet for this post.