Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac > Prilozi > Fitoplazma vinove loze-uklanjanje zaraženih čokota u vinogradima
Fitoplazma vinove loze-uklanjanje zaraženih čokota u vinogradima
Na području delovanja RC Kruševac u narednom periodu počeće intenzivna rezidba vinove loze.
Zlatasto žutilo vinove loze je veoma štetna bolest koju prouzrokuje fitoplazma Flavescence Dorèe. Na nju treba obratiti posebnu pažnju u toku zimske rezidbe vinograda kao i u toku vegetacije.
U fazi zimskog mirovanja vinograda, simptomi se mogu uočiti na lastarima u promeni strukture i boje. Javlja se tamnija, mrka do crna boja, na delu ili celom lastaru. Lastar nije krt kao zdrav lastar,često ima skraćene internodije i povija se ka zemlji. Lastari lakše izmrzavaju tokom zime i pupoljci kasnije kreću u proleće ili uopšte ne kreću.
U toku vegetacije simptomi fitoplazme se pored lastara, mogu javljaju i na listu i grozdu. Na listu u vidu promene boje, tamno ljubičaste do svetlo crvene kod crnih sorti i žute do zlatno žute kod belih sorti. Obod lista se savija prema naličju i listovi su kruti.
Simptomi se mogu javiti na delu čokota ili na celom čokotu i obzirom da je infekcija sistemična, preporuka je da se ukloni ceo čokot. Zapušteni vinogradi, korovi (Clematis vitalba-pavit) i divlja loza na rubovima vinograda pretstavljaju potencijalni izvor zaraze.
 
Preporuka vinogradarima je da obrate pažnju u toku zimske rezidbe na prisustvo zaraženih čokota, i ukoliko ih primete, izvrše njihovo uklanjanje i uništavanje.Takođe potrebno je ukloniti i divlju lozu, pavit ukoliko se nalaze u blizini vinograda.
 
Cikada Scaphoideus titanus je vector fitoplazme i za njeno suzbijanje potrebni su insekticidni tretmani za koje će RC Kruševac dati preporuku za tretiranje u toku vegetacije. Obzirom da cikada prezimljava u stadijumu jaja na dvogodišnjim ili starijim lastarima, spaljivanje orezanih lastara prilikom zimske rezidbe je mehanički način smanjenja brojnosti cikade.
Ove mere borbe potrebno je sprovoditi na celom vinogradarskom područiju.

Comments

There are no comments yet for this post.