Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac > Prilozi > Prezimljujući imago obične kruškine buve
Prezimljujući imago obične kruškine buve

Na području delovanja RC Kruševac zasadi kruške se, u zavisnosti od sorte, primenjenih agrotehničkih mera i mera zaštite nalaze u fazi 50% lišća žuto i opalo (BBCH 95) do svo lišće opalo (BBCH 97).

 

 

Vizuelnim pegledom zasada kruške uočeno je prisustvo prezimljujuće forme imaga obične kruškine buve (Cacopylla pyri) u niskom intezitetu napada. U toku je pojava imaga prezimljujuće forme ove štetočine, koja je krupnija i tamnija od letnjih formi i otpornija na niske temperature. 

Hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a RC Kruševac nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

Comments

There are no comments yet for this post.