Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac > Prilozi > Pojava cikade na vinovoj lozi
Pojava cikade na vinovoj lozi

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Milutovac ,utvrđeno je da se vinova loza nalazi u fazi razvoja BBCH 57-60 (cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni, cvetne kapice odvojene od drški).

Vizuelnim pregledom vinove loze, na naličju lista, registrovano je prisustvo larvi  L1 cikade Scaphoideus titanus, u indeksu napada  3. Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree koja izaziva oboljenje na vinovoj lozi - Zlatasto žutilo vinove loze.

Cikada ima pet razvojnih stadijuma (L1-L5) i odrasli insekt.Larve L3-L5 i odrasli insekt, hraneći se na zaraženom čokotu postaju  infektivne.Tako infektivne hraneći se na naličju listova prenose zarazu na zdrave čokote.

 Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.RC Kruševac nastavlja sa praćenjem razvojnih stadijuma cikade.

cikada L1,velika slika

 

Comments

There are no comments yet for this post.