Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac > Prilozi > Prisustvo štetnih insekata u usevima ozimih strnih žita
Prisustvo štetnih insekata u usevima ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Kruševac usevi ozimih strnih žita se u zavisnosti od vremena setve nalaze se u različitim fazama razvoja, od faze bokorenja (5 stabala vidljivo) do faze prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 25-31). 

 

 

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice, na pojedinim lokacijama, registrovano je prisustvo imaga žitne pijavice (Lema melanopus) u niskom intenzitetu napada, kao i oštećenja na listovima od njihove ishrane.

 

Žitna pijavica ima jednu generaciju godišnje, a prezimljavaju odrasle jedinke. Štete prave odrasle jedinke i larve izgrizajući listove u vidu uzdužnih pruga.

Najveće štete pravi upravo larva, a pri jačem napadu dolazi do sušenja listova što može dovesti do smanjenja prinosa.

Takođe ,registrovano je i prisustvo lisnih vaši (Aphididaeu niskom  intezitetu napada.

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Kruševac nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima pšenice i blagovremeno će signalizirati momenat za sprovođenje mera zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.