Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac > Usevi ili zasadi
Pojava larvi cikade na vinovoj lozi

Na području delovanja RC Kruševac, vinova loza se  nalazi u fenofazi od kraja cvetanja do formiranja ploda (BBCH 69-71).

   

Vizuelnim pregledom naličja listova vinove loze utvrđeno je prisustvo larvi L1 cikade Scaphoideus titanus, u indeksu napada  3,5. Ova cikada je vektor fitoplazme  Flavescence doree koja izaziva oboljenje na vinovoj lozi - Zlatasto žutilo vinove loze.

 

Larve prolaze kroz pet stupnjeva razvića (L1-L5). Larve L3-L5 i odrasli insekt, hraneći se na zaraženom čokotu postaju  infektivne. Tako infektivne hraneći se na naličju listova prenose zarazu na zdrave čokote.

Preporuka vinogradarima:  za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem razvojnih stadijuma cikade (Scaphoideus titanus).

Fitoplazma vinove loze-uklanjanje zaraženih čokota u vinogradima
Na području delovanja RC Kruševac u narednom periodu počeće intenzivna rezidba vinove loze.
Zlatasto žutilo vinove loze je veoma štetna bolest koju prouzrokuje fitoplazma Flavescence Dorèe. Na nju treba obratiti posebnu pažnju u toku zimske rezidbe vinograda kao i u toku vegetacije.
U fazi zimskog mirovanja vinograda, simptomi se mogu uočiti na lastarima u promeni strukture i boje. Javlja se tamnija, mrka do crna boja, na delu ili celom lastaru. Lastar nije krt kao zdrav lastar,često ima skraćene internodije i povija se ka zemlji. Lastari lakše izmrzavaju tokom zime i pupoljci kasnije kreću u proleće ili uopšte ne kreću.
U toku vegetacije simptomi fitoplazme se pored lastara, mogu javljaju i na listu i grozdu. Na listu u vidu promene boje, tamno ljubičaste do svetlo crvene kod crnih sorti i žute do zlatno žute kod belih sorti. Obod lista se savija prema naličju i listovi su kruti.
Simptomi se mogu javiti na delu čokota ili na celom čokotu i obzirom da je infekcija sistemična, preporuka je da se ukloni ceo čokot. Zapušteni vinogradi, korovi (Clematis vitalba-pavit) i divlja loza na rubovima vinograda pretstavljaju potencijalni izvor zaraze.
 
Preporuka vinogradarima je da obrate pažnju u toku zimske rezidbe na prisustvo zaraženih čokota, i ukoliko ih primete, izvrše njihovo uklanjanje i uništavanje.Takođe potrebno je ukloniti i divlju lozu, pavit ukoliko se nalaze u blizini vinograda.
 
Cikada Scaphoideus titanus je vector fitoplazme i za njeno suzbijanje potrebni su insekticidni tretmani za koje će RC Kruševac dati preporuku za tretiranje u toku vegetacije. Obzirom da cikada prezimljava u stadijumu jaja na dvogodišnjim ili starijim lastarima, spaljivanje orezanih lastara prilikom zimske rezidbe je mehanički način smanjenja brojnosti cikade.
Ove mere borbe potrebno je sprovoditi na celom vinogradarskom područiju.
Pojava larvi cikade na vinovoj lozi

Na području delovanja RC Kruševac ,vinova loza se nalazi u različitim fenofazama u  zavisnosti od sorte ( 53-62 BBCH) od faze potpuno razvijene cvasti do faze početka cvetanja .

 Vizuelnim pregledom naličja lista vinove loze utvrđeno je prisustvo larvi L1 cikade Scaphoideus titanus, u indeksu napada  4,5.

Cikada,Larva L1

 Cikada ima pet larvenih stadijuma. Larve L3 su infektivne tako što Ishranom na zaraženim biljnim delovima  postaju vektori  fitoplazme Flavescence doree, prouzrokovača zlatastog žutila vinove loze.

 Preporuka vinogradarima:  za sada se ne preporučuju mere zaštite.

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem cikade( Scaphoideus titanus).

 

Pojava cikade na vinovoj lozi

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Milutovac ,utvrđeno je da se vinova loza nalazi u fazi razvoja BBCH 57-60 (cvasti potpuno razvijene, cvetovi odvojeni, cvetne kapice odvojene od drški).

Vizuelnim pregledom vinove loze, na naličju lista, registrovano je prisustvo larvi  L1 cikade Scaphoideus titanus, u indeksu napada  3. Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree koja izaziva oboljenje na vinovoj lozi - Zlatasto žutilo vinove loze.

Cikada ima pet razvojnih stadijuma (L1-L5) i odrasli insekt.Larve L3-L5 i odrasli insekt, hraneći se na zaraženom čokotu postaju  infektivne.Tako infektivne hraneći se na naličju listova prenose zarazu na zdrave čokote.

 Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.RC Kruševac nastavlja sa praćenjem razvojnih stadijuma cikade.

cikada L1,velika slika

 

Polaganje jaja pepeljastog grožđanog moljca

Na području delovanja RC Kruševac vinova loza se u zavisnosti od sorte nalazi u fazi od 6 listova do faze cvast jasno vidljiva (BBCH 16-53).

U Trsteničkom vinogorju, lokalitet Milutovac vizuelnim pregledom cvasti  vinove loze registrovano je polaganje jaja  prve generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) u indeksu napada 2 . U narednim danima  očekuje se  početak piljenja larvi.

RC Kruševac nastavlja sa praćenje pepeljastog grožđanog moljca. Za sada  se ne preporučuju hemijske mere zaštite. RC Kruševac nastavlja sa praćenjem ove štetočine i  na početku piljenja larvi će dati preporuku o  tretmanu.