Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac > Usevi ili zasadi
Pojava vašiju u usevima pšenice

Na području delovanja RC Kruševac ,usevi pšenice se nalaze u fenofazi  BBCH 69- kraj cvetanja:svi klasići su završili cvetanje i mogu zaostati samo dehidrirane polenove kesice.

Vizuelnim pregledom useva pšenice  registruje se pojava vašiju - Aphididae spp. Na nekim parcelama na klasu pšenice registruje se i prisustvo prirodnih neprijatelja koji mogu uticati na smanjenje populacije vašiju. I to u različitom indeksu napada u zavisnosti od lokaliteta.

 

Preporučuje se poljoprivrednim proizvodjačima da  na  usevima gde nije registrovano prisustvo prirodnih neprijatelja, koji mogu redukovati populaciju lisnih vaši.

  Urade insekticidni tretman nekim od preparata:

- Durbin 200 EW(a.m. cipermetrin) 0,15-0,3l/ha 

- Cythrin 250 EC(a.m. cipermetrin)0,12-0,24l/ha   (karence od 10 dana). 

 

velika slika

 

larve bubamare-predatori,velika slika

Zdravstveno stanje sortnog ogleda pšenice RC Kruševac

Vizuelnim pregledom sortnog  ogleda ozimih strnih žita(pšenice, ječma, tritikale), registrovali smo prisustvo simptoma bolesti od prouzrokovača pepelnice (Erysiphae graminis), sive pegavosti lista (Septoria tritici) i rđe(Puccinia spp) i to u različitom intezitetu u zavisnosti od sorte. Pšenica, ječam i tritikale se nalaze u fenofazi 55-59 BBCH skala (Sredina klasanja-Kraj klasanja). Ogled je posejan 26.10.2013. lokalitet Ruišnik, KO Trstenik, Opština Kruševac. Predusev kukuruz, detelina. Predsetvenom pripremom uneto je NPK 16:16:16 300kg/ha. Fungicidni tretman rađen je 10.04.2014. preparatom AKORD (a.m.tebukonazol).

Ocena zdravstvenog stanja urađena je po sledećoj skali za ocenjivanje a prikazana je u tabeli.

 

Skala za ocenjivanje stepena  zaraze

0 -  bez simptoma

1 - 10% lisne površine

2 - 20% lisne površine

3 - 30% lisne površine

4 - 40% lisne površine

5 - 50% lisne površine

6 - 60% lisne površine

7 - 70% lisne površine

8 - 80% lisne površine

9 - 90% lisne površine

 

Redni broj

Sorta

Faza (BBCH) 

 

Ocena lista

Septoria tritici %   

 Inficirane površine

Erysiphae graminis%

  Inficirane površine         

 

Puccinia spp.% 

Inficirane površine

 

Pšenica,Tritikale, Ječam

1

Pobeda

55-59

1

1

1

1

2

0

0

0

2

Renesansa

55-59

1

1

0

1

2

1

0

0

3

NS Dika

55-59

1

1

0

0

2

0

0

0

4

NS Tavita

55-59

1

1

0

0

2

1

0

0

5

Rapsodija

55-59

1

1

0

2

2

0

0

1

6

Zvezdana

55-59

1

2

0

1

2

1

0

0

7

Evropa-90

55-59

1

2

0

0

2

1

0

0

8

Desetka

55-59

1

1

0

0

2

1

0

0

9

Enigma

55-59

1

2

0

1

2

1

0

0

10

Ilina

55-59

1

2

1

0

2

2

0

0

11

Simonida

55-59

1

1

0

1

2

1

0

0

12

NS 40 S

55-59

1

2

0

1

2

1

0

0

13

Futura

55-59

1

1

0

1

2

0

0

0

14

Radojka

55-59

1

1

0

2

2

1

0

1

15

Melodija

55-59

1

1

0

0

2

1

0

0

16

Sena

55-59

1

1

0

0

2

0

0

0

17

Planeta

55

1

1

1

2

2

1

0

1

18

Kruna

55

1

1

0

1

2

1

0

1

19

Nikol

55

1

0

0

0

2

0

0

0

20

Odisej

59

1

1

0

0

2

0

0

0

21

Trijumf

59

1

0

0

0

2

0

0

0

22

Pinon

59

1

0

0

0

2

0

0

0

23

NS 565

59

1

0

1

0

2

0

0

0

24

Nonius

59

1

0

0

0

2

0

0

0

25

Rekord

59

1

0

0

0

2

0

0

0