Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac > Usevi ili zasadi
Dozrelost pseudotecija Venturia inaeqvalis

Na području delovanja RC Kruševac , lokalitet Milutovac uočeno je da se jabuke sorte Ajdared i Zlatni delišes nalaze u fenofazi  kraj  bubrenja do početak pucanja pupoljaka (BBCH 03 – 07).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom opalog lišća registruju se  pseudotecije  sa zrelim askosporama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Ajdared od pregledane 50 pseudotecije u 39 nema formiranih askospora, u 11 je formirano do 25%, dozrelost iznosi 5,50 %.

RC Kruševac nastavlja da prati fazu razvoja jabuke, dozrelost pseudotecija, kao i faktore spoljne sredine.

 Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Kruševac, Lokalitet Milutovac,vizuelnim pregledom zasada jabuke, sorte Ajdared i Zlatni Delišes, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi od početka bubrenja lisnih pupoljaka do kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01-03).

 Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom prezimelog opalog lišća iz voćnjaka, nije registrovano prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

Ajdared

% dozrelosti pseudotecija

Zlatni delišes

20.03

0%

0%

 

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija. 

Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella)

Na području delovanja  RC Kruševac,lokalitet Parcane,  vizuelnim pregledom zasada jabuke ustanovili smo da se jabuka nalazi u fenofazi BBCH 72-73 (Veličina ploda do 20mm, Drugo opadanje plodova).

Na ovom lokalitetu u toku je polaganje jaja  prve generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella)u indeksu napada 1.  Temperaturna akumulacija iznosi  195,6 CDD od 1.januara ,a 79,24 CDD od biofiksa,prvi ulov imaga je bio 13.04.2016. S obzirom na porast temperature, u narednih nekoliko dana doći će do  piljenja larvi jabukinog smotavca. RC Kruševac će nastaviti sa praćenjem ove štetočine i na početku piljenja larvi dati preporuku za insekticidni tretman.

velika slika

Na lokalitetu Milutovac i Mala Drenova u toku je piljenje larvi prve generacije jabukinog smotavca(Carpocapsa pomonella). Po stabilizaci vremena na ovim lokalitetima potrebno je uraditi insekticidni tretman preparatom

Coragen 20 SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,016-0,02%

Piljenje jaja crvenog voćnog  pauka

Na području delovanja RC Kruševac  jabuka se nalazi u fenofazi 55-57 BBCH: cvetni pupoljci vidljivi, još uvek zatvoreni (faza zelenih pupoljaka) do faze crvenih pupoljaka (cvetne krunice izdužene; cvetna loža lagano otvorena; čašični listovi jedva vidljivi).

Vizuelnim pregledom zasada jabuke(grana i grančica),lokalitet Mala Drenova uočeno je piljenje zimskih jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) ,kao i velika brojnost jaja.

Crvenom voćnom pauku(Panonychus ulmi)  pogoduje toplo i suvo vreme  i u takvim periodima dolazi do prenamnožavanja i velikih šteta.

U narednom periodu se najavljuje toplo i suvo vreme što će pogodovati masovnom piljenju jaja.

 Predlaže se detaljan pregled grana na prisustvo jaja  i potrebno je kontrolisati piljenje larvi iz jaja, a i njihovo naseljavanje na mlade listove.

Hemijsko suzbijanje se preporučuje ukoliko prezimljujuća populacija prelazi brojnost od 1000 jaja na 2m lastara (EPPO PP 2/18(1)), odnosno 10 jaja po listu ,na početku piljenja jaja.

Preporuka voćarima  je da urade akaricidni tretman preparatom

-           Borneo (a.m. etoksazol) 0,375-0,625 l/ha

velika slika

velika slika

Pojava pepelnice jabuke

Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom zasada jabuke,loklitet Mala Drenova , sorta IDARED  primećena je pojava pepelnice(Podosphaera leucotricha) .Jabuka se nalazi u feno fazi 11-15 BBCH skala Prvi listovi otvoreni (drugi još uvek uvijeni),Većina listova otvorena ali još uvek ne u punoj veličini

  Primarne infekcije su krenule iz lisnih i cvetnih pupoljaka u kojima je pepelnica prezimela u obliku micelije i to na spoljnim zonama krošnje.Prisutan je veliki potencijal  ove bolesti u zasadu  , pre svega zbog blage zime,padavina koje su pogodovalale prezimljavanju patogena u pupoljku.Sorta jabuke IDARED je posebno osetljiva na pepelnicu .

Potrebno je uraditi fungicidni tretman nekim od preparata:

     Karathane gold 350 EC (a.m.meptildinokap) 0,04-0,05%,

     Nimrod 25-EC(a.m.bupirimat)0,04-0,06%

pepelnica jabuke

 

Pojava jaja crvenog voćnog pauka u zasadima jabuke

 Na području delovanja RC Kruševac , lokalitet Mala Drenova vizuelnim pregledom zasada jabuke  sorta Idared , utvrđeno ja da se  jabuka nalazi u feno fazi 11-15 BBCH skala Prvi listovi otvoreni (drugi još uvek uvijeni),Većina listova otvorena ali još uvek ne u punoj veličini.

Vizuelnim pregledom ,u pojedinim zasadima registrovano je prisustvo zimskih jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi).U zasadima gde je zabeleženo značajno prisustvo ove štetočine u prethodnoj godini,  predlaže se detaljan pregled grana na prisustvo jaja  i potrebno je kontrolisati piljenje larvi iz jaja, a i njihovo naseljavanje na listove.Hemijsko suzbijanje se preporučuje ukoliko prezimljujuća populacija prelazi brojnost od 1000 jaja na 2m lastara (EPPO PP 2/18(1)), odnosno 10 jaja po listu ,na početku piljenja jaja.

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem ove štetočine .

 

velika slika