Skip to main content

Kruševac

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Kruševac > Usevi ili zasadi
Pojava tripsa u zasadima breskve i nektarine

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Milutovac, breskva i nektarina se  nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze prvi cvetovi otvoreni (BBCH 60) do faze puno cvetanje (BBCH 65).

Vizuelnim pregledom i metodom otresanja  cvetova registrovano  je prisustvo imaga tripsa (Tysanoptera) u indeksu napada 3.

Štete nastaju  ishranom odraslih i larvi na tek zametnutim plodovima, kao i usled polaganja jaja, što za posledicu ima pojavu nekroze i deformisanja plodova, iz kojih često curi smola.

Suzbijanje tripsa je veoma otežano zbog njihove pojave u vreme cvetanja, kada primena insekticida nije dozvoljena zbog mogućeg trovanja polinatora. Hemijske mere zaštite su moguće tek u fazi početka formiranja plodnika, koja se poklapa sa masovnim piljenjem larvi.

RC Kruševac nastavlja praćenje pojave tripsa na cvetovima bresaka i nektarina i signaliziraće pravi momenat za tretman.

Breskvin moljac (Anarsia lineatella)

Na području delovanja RC Kruševac,lokalitet Milutovac u zasadu breskve na feromonskim klopkama  7.05.2016. registrovan je prvi ulov breskvinog moljca - (Anarsia lineatella ) na 202,88 DDC od 1.januara.

 

RC Kruševac nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

 

Larve tripsa na breskvama

Na području delovanja RC Krusševac,lokalitet Milutovac zasadi breskve se nalaze  u fazi (BBCH 72-73). Zeleni plodnik okružen sa sasušenom cvetnom ložom;čašične latice počinju da opadaju, drugo opadanje plodova.

Vizuelnim pregledom  breskve uočene su  larve tripsa L1,L2 (Thrips spp.) kako na plodu tako i na naličju lista u indeksu napada  14. Larve tripsa hrane se biljnim sokovima,tako da je mlado lišće  ispijeno sa prisutnim šarenilom,a  oštećeni plodovi nekrotiraju i deformišu se.

Preporuka je da se uradi insekticidni tretman preparatom

 Laser 240-SC( spinosad )0,7 l/ha.

 

velika slika ,binokular

Pojava simptoma kovrdžavosti lista breskve i nektarine

Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet  Milutovac ,vizuelnim pregledom zasada  nektarine sorta Fantazija registrovana je pojava simptoma Taphrine deformans – prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve.

 U ovom zasadu  nije vršena adekvatna zaštita na vreme.

 Taphrina deformans se razvija na svim zeljastim delovima breskve: lišću, mladarima, cvetu i plodu. 
List - najozbiljnije posledice su na lišću koje je zaraženo odmah po oslobađanju iz pupoljaka. Simptomi se javljaju oko mesec dana posle ostvarene infekcije. Liska može biti zahvaćena u celosti ili, u poznijih zaraza, samo delimično. Ako je zahvaćen ceo list, uvećava se i više puta u odnosu na zdrav list. Oboleli delovi lista skoro u potpunosti gube hlorofil, postaju zelenožuti, a u nekih sorti pojavljuje se crvenkasto-ljubičasta boja u zaraženom mezofilu. Sa razvojem bolesti obolelo tkivo jako zadebljava, deformiše se, nabora i iskovrdža, pa otuda i sam naziv bolesti - kovrdžavost.
Krajem proleća na iskovrdžanom lišću pojavljuje se sivkasta prevlaka sporonosnih organa gljive, koja pokriva lice zaraženog dela lista. Svo zaraženo lišće požuti, zatim postaje mrko, vene i opada nekoliko nedelja posle zaraze. Toplo i suvo vreme ubrzava njegovo opadanje. Opalo lišće ubrzo biva zamenjeno zdravim prirastom, u toku juna i jula meseca. Zbog utroška hraniva za stvaranje novog lišća stablo se iznuruje i slabi. Usled opadanja lišća dolazi do gubitka plodova, što se odražava na prinos.

Ako se breskva ne zaštiti, može doći godina sa vrlo jakom zarazom. Posebno treba naglasiti da je breskva osetljiva prema zarazi samo u periodu od bubrenja do otvaranja pupoljaka.

Tretiranjem breskve i nektarine sa simptomima tokom vegetacije ne potižu se nikakvi rezultati.

 

velika slika