Skip to main content

Šabac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Usevi ili zasadi
There are no items in this list.
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Šabac > Prilozi > Zdravstveno stanje useva pšenice na području delovanja RC Šabac
Zdravstveno stanje useva pšenice na području delovanja RC Šabac

Na terenu RC Šabac, usevi pšenice koji su posejani u ranim rokovima setve (Mačvanski region), nalaze se u fenofazi početak rasta stabljike (BBCH 30); usevi pšenice koji su posejani u kasnijim rokovima setve (region Posavotamnave i Pocerine) nalaze se u fenofazi bokorenja (BBCH24-26).

 

faza razvoja

Vizuelnim pregledom parcela pod pšenicom  ustanovljeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 6-43% biljaka. U odnosu na raniji pregled došlo je do povećanja prisustva simptoma i to u najgušćim usevima. Lisna rđa pšenice (Puccina recondita), prisutna je u nižem procentu, od 0- 2% biljaka i to u ranim rokovima setve. Pepelnica žita (Erysiphae gramminis), prisutna je jedino  u usevima gustog sklopa i u ranim rokovima setve, od 2-13% biljaka.

        

simptom sive pegavosti lista   simptom pepelnice

Vremenski uslovi tokom prethodnih meseci kao što su temperature, padavine, relativna vlažnost vazduha  izuzetno su pogodovali pojavi i  širenju navedenih patogena, pogotovo u gušćim usevima pšenice i  usevima koji su posejani ranije.

Vizuelnim pregledom useva na  različitim lokalitetima registrovano prisustvo štetnih insekata: krilatih formi lisnih vaši kao i kolonija (Aphididae). Sa povećanjem temperatura u narednom periodu treba obratiti pažnju i na njihovo veće  prisustvo.

 

lisna vaš

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak i pregled useva pšenice u narednom periodu jer se primena hemijskih mera očekuje čim se zemljište prosuši o čemu će RC Šabac blagovremeno dati preporuku.

Comments

There are no comments yet for this post.