Skip to main content

Šabac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Usevi ili zasadi
There are no items in this list.
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Šabac > Prilozi > Zdravstveno stanje klipova kukuruza u regionu Šapca
Zdravstveno stanje klipova kukuruza u regionu Šapca

Na području rada RC Šabac izvršen je zdravstveni pregled klipova merkantilnog kukuruza pred berbu.

Vizuelni pregledom klipova kukuruza obuhvaćeno je 20 različitih hibrida, 11 hibrida iz ranih grupa zrenja i 9 hibrida iz kasnih grupa zrenja.  

Pregledom su obuhvaćeni lokaliteti: Mesarci, Bogosavac, Mačvanski pričinović, Slepčević, Cerovac, Varna, Štitar, Tabanović, Bogatić, Žabari, Mišar, Dobrić, Jalovik, Vukošić, Korman, Petlovača i Glušci.

Rezultati vizuelnih pregleda su:

 - oštećenja od insekata (Helicoverpa armigera - kukuruzna sovica i Ostrinia nubilalis - kukuruzni plamenac) na 9% do 81% klipova,

- oštećenja od gljiva iz roda Fusarium na 7% do 60% klipova,

-  oštećenja od gljiva iz roda Aspergillus  na 1% do 20% klipova,

 - oštećenja od gljiva iz roda Cladosporium  na 1% do 25% klipova,

- oštećenja od gljiva iz roda Penicillium  na 1% do 13% klipova

- kombinovana oštećenja insekti i gljive iz roda Fusarium na 1% do 29% klipova,

- kombinovana oštećenja insekti i gljive iz roda Aspergillus  na 1% do 10% klipova

- kombinovana oštećenja insekti i gljive iz roda Penicillium  na 1% do 8% klipova,

- kombinovana oštećenja insekti i gljive iz roda Cladosporium  na 1% do 9% klipova,

- kombinovana oštećenja insekti i gljive iz rodova Fusarium i Aspergillus   na 1% do 5% klipova.

- kombinovana oštećenja insekti i gljive iz rodova Fusarium i Penicillium i  na 1% do 4% klipova

- kombinovana oštećenja insekti i gljive iz rodova Fusarium,  Penicillium i Cladosporium i  na 1% do 2% klipova.

Oštećenje na klipu od gljiva iz roda Aspergillus

 

 Velika slika

Oštećena na klipu od gljiva iz roda Fusarium

 

   Velika slika 

Oštećenja na klipu od insekata

 

   Velika slika

Kombinovana oštećena na klipu od gljiva iz roda Fusarium  I Aspergillus

  

    Velika slika

 Kombinovana oštećenja na klipu od gljiva iz roda Cladosporium  I Fusarium

 

Velika slika

Kombinovana oštećenja na klipu od insekata i gljiva iz roda Aspergillus

 

    Velika slika

Kombinovana oštećenja na klipu od insekata i gljiva iz roda Penicillium

 

    Velika slika

Comments

There are no comments yet for this post.