Skip to main content

Šabac

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Usevi ili zasadi
There are no items in this list.
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Šabac > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području rada RC Šabac usevi ozime pšenice se, u zavisnosti  od vremena setve, nalaze u fazi od trećeg do četvrtog razvijenog lista (BBCH 13-14).

 

 

faza razvoja

Prilikom vizuelnih pregleda useva nisu uočeni simptomi biljnih  bolesti. Takođe, prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae) nije registrovano u usevima ozime pšenice.

Obilaskom parcela pšenice na lokalitetima Slepčević i Tabanović uočeno je prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). 

  

aktivna rupa      aktivna rupa

 

Ovi glodari su polifagne štetočine koje se hrane zrnevljem, klijalim semenom, zelenim nadzemnim i podzemnim delovima biljaka.
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje vizuelni pregled parcela. Ukoliko se registruje prisustvo glodara iznad praga štetnosti (10 do 50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša i 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu), preporučuje se primena registrovanih gotovih mamaka. Nakon postavljanja mamaka treba zatrpati rupe, kako ne bi došlo do trovanja divljači, ptica i domaćih životinja.


RC Šabac nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

 

Comments

There are no comments yet for this post.