Skip to main content

Region Čačak

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Čačak
Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)

Pregledom prezimelog lišća sa lokaliteta Atenica – Čačak, uočili smo da je u odnosu na prošlu nedelju došlo do povećanja dozrelosti peritecija. Dozrelost za sortu Ajdared je  13%, a za Zlatni delišes 10,7%.

Datum

Ajdared

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

29.03.

13%

57- faza crvenih pupoljaka: cvetne krunice izdužene: cvetna loža lagano otvorena, čašični listovi jedva vidljivi)

 

Sl.1.Faza razvoja sorte Ajdared

Datum

Z.delišes

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

29.03.

10,7%

56- faza zelenih pupoljaka: pojedinačni cvetovi se odvajaju ( još uvek zatvoreni)

Sl.2.faza razvoja sorte Zlatni delišes

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)

Pregledom prezimelog lišća sa lokaliteta Atenica – Čačak, uočili smo da je u najvećem broju pregledanih peritecija došlo do formiranja askusa. Askospore su uočene samo u jednoj od 50 pregledanih peritecija sorte Ajdared. 

Datum

Ajdared

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

20.03.

2

10- zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka: prvi listovi seodvajaju ( faza mišijih ušiju )

Sl.1.Faza razvoja sorte Ajdared

Datum

Z.delišes

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

20.03.

0

07- 09 početak pucanja pupoljaka: vidljivi prvi zeleni listici – zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljaka

                    

                 Sl.2.faza razvoja sorte Zlatni delišes

                     

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)

Pregledom prezimelog lišća sa lokaliteta Atenica – Čačak, uočili smo da je u najvećem broju pregledanih peritecija došlo do formiranja askusa, ali ne i askospora.

Datum

Ajdared

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

16.03.

0

07- 09 početak pucanja pupoljaka: vidljivi prvi zeleni listici – zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljaka

Sl.1 faza razvoja sorte Ajdared

Datum

Z.delišes

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

16.03.

0

03 -07 kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene, a neki delovi pokriveni gustim dlačicama, do početak pucanja pupoljaka: vidljivi prvi zeleni listici

Sl.2 faza razvoja sorte Z.delišes

RC Čačak nastaviće sa praćenjem dozrelosti peritecija V.inaequalis i u narednim nedeljama.

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)

Na području RC Čačak, jabuke se zavisno od sortimenta nalaze u fenofazi od mirovanja do početka bubrenja lisnih pupoljaka (00-01 BBCH).

faza razvoja sorte Ajdared

Sl.1 Faza razvoja sorte Ajdared

Pregledom prezimelog lišća, sorata Ajdared i Zlatni Delišes, uočava se u najvećem broju pregledanih pseudotecija Venturia inaequalis, da još uvek nije došlo do formiranja askusa i askospora. U malom broju pseudotecija uočava se početak formiranja askusa. U ovoj nedelji dozrelost je 0%.

U narednim nedeljama nastaviće se sa praćenjem dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis.

 

Stanje u zasadima kupine

Zasadi kupine na lokalitetu Miokovci, zavisno od sorte, nalaze se po BBCH skali u fazama 85-87 ( prvi plodovi obojeni do glavna berba, većina plodova obojena). Pregledom oštećenih grancica od Cicadeta montana complex, uočena je raznolikost u fazi razvoja jaja : od belih , sjanih do onih koja su počela da menjaju boju u smeđu sa izraženim crvenim tačkama u regionu glave.

velika slika

PSSS Čačak nastaviće sa praćenjem razvoja ovog štetnog organizma.

Oštećenja na kupini (rod  Cicadetta)

Zasadi kupine na lokalitetu Miokovci, zavisno od sorte, nalaze se po BBCH skali u fazama 81-85 ( početak sazrevanja).

Vizuelnim pregledom uočena su oštećenja na rodnim grančicama. Ženke cikada polažući jaja zarezale su koru lastara, a na tim mestima usled težine plodova došlo je do povijanja grančica. Štete su sporadične i na površini od 1 ara uočavaju se 3-4 povijene grančice. Pregledom oštećenih mesta pod binokularom uočena su jaja različitog stepena zrelosti , od belih do svetlo braon boje.  Nismo uočili prisustvo odraslih jedinki.

oštećene rodne grančice

velika slika

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)

Pregledom peritecija, iz  ostataka prezimelog lišća sa lokaliteta Atenica, utvrdili smo da je došlo do njihovog potpunog pražnjenja. Pregledane  peritecije sorte  Ajdared nisu sadržale askospore. U dve peritecije kod sorte Zlatni delišes uočeno je po nekoliko askospora koje nisu bile vitalne. Obe sorte su u svom razvoju dostigle fazu po BBCH skali  74 -prečnik ploda do  40 mm; plodovi uspravni (T-faza) donja strana plodova i peteljke formira T.

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)

Pregledom prezimelog lišća sa lokaliteta Atenica –Čačak, utvrdili smo :

Datum

Ajdared

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

30.05.

100 %

74-prečnik ploda do  40 mm; plodovi uspravni (T-faza) donja strana plodova i peteljke formira T

velika slika

Datum

Z.delišes

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

30.05.

100 %

73 – drugo opadanje plodova

velika slika

Procenat ispražnjenosti peritecija kod sorte Ajdared je 96 %,a kod Zlatnog delišesa 92%. U peritecijama su još uvek prisutne vitalne askospore , ali je njihova brojnost niska.

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)

Pregledom prezimelog lišća sa lokaliteta Atenica –Čačak, utvrdili smo :

Datum

Ajdared

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

19.05.

100 %

73 – drugo opadanje plodova

Datum

Z.delišes

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

19.05.

100 %

72 - veličina ploda do  20 mm

Na sorti Ajdared pregledano je 50 pseudotecije

 Dozrelost pseudotecija po kategorijama :

Kategorija 0

Bez formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 1

Do 25 % formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 2

od  26 - 50 % formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 3

od 51 - 75 % formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 4

od76 - 100 % formiranih  askospora u askusima

50

Procenat ispražnjenosti pseudotecija 88 %  ,

praznih pseudotecija - 44

 

 

 

 

Na sorti Zlatni delišes pregledano je 50 pseudotecija

Dozrelost pseudotecija po kategorijama:

Kategorija 0

Bez formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 1

Do 25 % formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 2

od  26 - 50 % formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 3

od 51 - 75 % formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 4

od 76 - 100 % formiranih  askospora u askusima

50

Procenat ispražnjenosti pseudotecija 82% ,

praznih pseudotecija - 41

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)

Pregledom prezimelog lišća sa lokaliteta Atenica –Čačak, utvrdili smo :

Datum

Ajdared

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

10.05.

100 %

73 – veličina ploda do 20 mm

faza razvoja sorte Ajdared

velika slika

Datum

Z.delišes

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

10.05.

100 %

71– plodovi dostigli dimenzije do 10 – 15 mm. Opadanje plodova posle cvetanja

faza razvoja sorte Zlatni delišes

velika slika

Na sorti Ajdared pregledano je 50 pseudotecije

 Dozrelost pseudotecija po kategorijama :

Kategorija 0

Bez formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 1

Do 25 % formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 2

od  26 - 50 % formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 3

od 51 - 75 % formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 4

od76 - 100 % formiranih  askospora u askusima

50

Procenat ispražnjenosti pseudotecija 84 %  ,

praznih pseudotecija - 42

 

 

 

 

Na sorti Zlatni delišes pregledano je 50 pseudotecija

Dozrelost pseudotecija po kategorijama:

Kategorija 0

Bez formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 1

Do 25 % formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 2

od  26 - 50 % formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 3

od 51 - 75 % formiranih  askospora u askusima

0

Kategorija 4

od76 - 100 % formiranih  askospora u askusima

50

Procenat ispražnjenosti pseudotecija 80% ,

praznih pseudotecija -40

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima