Skip to main content

Region Čačak

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Čačak
Šupljikavost lišća koštičavog voća (Stigmina carpophilla) na breskvi

Na području RC Čačak zasadi breskve i nektarine se u zavisnosti od sorte i lokaliteta nalaze u fazi plodovi od polovine krajnje veličine do različite obojenosti plodova (75-85 BBCH).

Obilaskom zasada breskve na lokalitetu Miokovci, registrovani su simptomi šupljikavosti lišća (Stigmina carpophilla) i to u zasadima gde nisu sprovođene .dekvatne hemijske mere zaštite.

 

šupljikavost lišća breskve

šupljikavost lišća breskve

 

Štete nastaju usled propadanja lišća i smanjenja njegove fotosintetske aktivnosti, sušenja mladara i gubljenja tržišne vrednosti plodova.

Simptomi se javljaju na lišću, mladarima i plodovima. Na lišću se uočavaju sitne, okrugle, crvenkaste pege oivičene jednom zagasitom linijom i hlorotičnim oreolom. Lisno tkivo u okviru pega izumire, suši se i ispada usled čega lišće postaje šupljikavo po čemu je ova bolest i dobila ime ”šupljikavost” ili ”rešetavost” lišća. Broj pega na listu može biti veliki. Jako obolelo lišće se suši i opada, usled čega stablo ogoli još tokom leta. Pri oboljevanju lisnih drški takođe dolazi do opadanja lišća i ogoljavanja voćaka.

Na mladarima nastaju pege slične onima na lišću i to najčešće u blizini pupoljaka, ispod pega tkivo nekrotira i javljaju se ulegnuća. Vremenom, pege se mogu proširiri što dovodi do sušenja.

Simptomi na plodovima u velikoj meri zavise od vrste voćaka.

Suzbijanje ovog patogena sprovodi se hemijskom zaštitom ( pogledati preporuke za zaštitu breskve ).

Virus mozaika lucerke u krompiru (Alfalfa mosaic virus-AMV)

 

Na području RC Čačak, usevi krompira se nalaze u fazi od kraja cvetanja do faze bobice prve cvasti još zelene (BBCH 69 – 81). Obilakom parcela krompira na lokalitetu Mrčajevci primećene su biljke sa simptomima virusa mozaika lucerke u krompiru (Alfalfa mosaic virus-AMV). Radi se o pojedinačnim biljkama na parcelama krompira.

 

Viroza na krompiru Viroza krompira 

velika slika                       velika slika 

 

AMV ima veći broj domaćina iz familija Fabaceae i Solanaceae. Na krompiru se ne smatra značajnim virusom.

Virus se održava i prenosi zaraženim krtolama. U prirodi se lako prenosi mehanički i biljnim vašima.

 Listovi zaraženih biljaka su vrlo uočljivi, jasno se ističu u polju. Svetlo su žute boje sa glatkom površinom, često sjajnom.

 Mere kontrole:

-         Sadnja zdravih bezvirusnih krtola.

-       U toku vegetacije uklanjati biljke sa simptomima zaraze.

-        Suzbijanje vektora virusa (biljne vaši).

-       Prilikom setve treba voditi računa da parcele krompira ne budu u blizini parcela lucerke i deteline.

Virus šarke šljive (Plum pox virus – PPV)

Na području RC Čačak zasadi šljive se nalaze u fazi plod oko 50 do 70 % krajnje veličine (BBCH – 75 - 77).

Obilaskom zasada na lokalitetu Miokovci, registrovano je prisustvo simptoma virusa šarke šljive  (Plum pox virus – PPV) kod sorte Stenlej i Čačanska lepotica.

šarka šljive Šarka šljive 

velika slika                       velika slika

PPV je ekonomski najznačajniji virus koštičavog voća u našoj zemlji. Glavni domaćini su vrste iz roda Prunus, gde spadaju šljiva, kajsija, breskva, nektarina, badem, trešnja i višnja.

Virus zaražava sve delove biljke uz pojavu karakterističnih simptoma bolesti na lišću, cvetovima, plodovima i košticama.

Tipični simptomi ispoljavaju se na listovima u vidu mozaičnog šarenila između nerava lista. Mogu se javiti i prstenaste pege sa hlorotičnim oreolom i zelenim unutrašnjim delom.

Stabla zaražena virusom šarke šljive ne propadaju, ona i dalje rađaju ali slabije i daju plodove lošijeg kvaliteta. Šarka je kao virusna bolest neizlečiva, jednom zaraženo stablo ostaje čitavog života zaraženo i nema mogućnost izlečenja.

Virus šarke šljive, prenosi se sa zaražene na zdravu biljku kalemljenjem i lisnim vašima.

Suzbijanje virusa šarke šljive je veoma teško, jer se biljni virusi ne mogu suzbiti hemijskim tretmanima, ali bi se u znatnoj meri moglo sprečiti dalje širenje preduzimanjem niza mera:

 - Proizvodnja bezvirusnog sadnog materijala.

- Gajenje koštičavog voća na lokacijama gde postoji prostorna izolacija.

- Gajenje vrsta koje nisu domaćini virusa šarke po obodu proizvodnih zasada koje bi poslužile     kao zaštitni pojas od lisnih vaši i novih infekcija (kruška, jabuka, orah ).

- Suzbijanje biljnih vaši kao vektora virusa šarke šljive.

- Gajenje tolerantnih sorti (Čačanska rana, Čačanska lepotica, Čačanska najbolja i Stenlej).

- Uništavanje zaraženih stabala kako bi se sprečilo dalje širenje.

Siva trulež (Botrytis cinerea) na malini

Na području RC Čačak maline se nalaze u fazi sazrevanja plodova (BBCH 81 – 85).

Obilaskom zasada na lokalitetu Lipnica, registrovani su sporadično plodovi zararaženi gljivom prouzrokovačem sive truleži  (Botrytis cinerea).

Tokom ove vegetacije, u periodu cvetanja i razvoja plodova maline vladali su veoma povoljni uslovi za razvoj ovog patogena (česte padavine koje su prouzrokovala dugotrajna vlaženja cvetova i plodova).U zasadima gde se nisu na vreme mogle sprovesti hemijske mere zaštite, došlo je do pojave simptoma sive truleži.

Siva plesan maline 

velika slika

Kod zaraženih plodova karakteristična je pojava sive navlake koja predstavlja sporonosne organe gljive.

Sada ovakve plodove treba sklanjati sa parcele kako ne bi došlo do zaraze zdravih plodova.

Ubrane plodove treba što pre uskladištiti u hladnjači.

Regionalni centar Čačak je u ovoj vegetaciji, zbog izrazito povoljnih uslova u tri navrata preporučio hemijske mere kontrole (pogledati preporuke ovde).

Lisne vaši u kukuruzu i MDMV

Na području RC Čačak, usevi kukuruza  u zavisnosti od roka setve se nalaze u fazi od razvoja listova ( 5-8 listova razvijeno) do faze pojave drugog kolenca (BBCH 18 – 32).

Vizuelnim pregledom useva na lokalitetu Mrčajevci, uočeno je prisustvo pojedinačnih  krilatih jedinki  lisnih vaši (Aphididae ), na oko 11% biljaka. S obzirom na povoljne uslove za razvoj i razmnožavanje ovih štetočina tokom ove vegetacije, može se očekivati povećanje brojnosti u narednom periodu.

Biljna vaš u kukuruzu Lisna vaš 

velika slika                       velika slika

Lisne vaši nanose direktne štete biljkama tako što se ishranjuju sisajući njihove sokove i time dovode do raznih deformacija biljnog tkiva, zaostajanja u porastu i smanjenja prinosa.  Prenosioci su mnogobrojnih biljnih virusa. Jedan od njih je i virus mozaične kržljavosti kukuruza  (Maize dwarf mosaic virus, MDMV).
Dvadesetak vrsta biljnih vaši sa prirodnih domaćina  (najčešće divlji sirak) , prenose ovaj virus na usev kukuruza i gajenog sirka.

Ekonomska štetnost MDMV ogleda se u smanjenju prinosa, lošijem kvalitetu zrna i u lošijem kvalitetu lista kod silažnog kukuruza.

 

Osnovne mere kontrole ovog virusa su:

Uništavanje divljeg sirka koji predstavlja osnovni izvor zaraze.

Setva otpornih i tolerantnih hibrida.

Vreme setve u cilju izbegavanja preleta vaši sa korova na kukuruz.

Fuzarioze klasa pšenice i ječma

Na području RC Čačak pšenica se nalazi u fazi rane mlečne zrelosti (BBCH 73), a ječam u fazi kasne mlečne zrelosti (BBCH 77).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma šturosti klasa pšenice i ječma (Fusarium graminearum ). Zaraženi klasovi su blede boje, a zrna na takvim klasovima su štura. Procenat zaraženosti je kod pšenice 4%, a kod ječma 6%.

velika slika            velika slika

Do infekcije ovim patogenom dolazi u fazama cvetanja pšenice.

Pored šteta koje se odnose na smanjenje prinosa i kvaliteta zrna, posebni značaj ovog patogena ogleda se u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine veoma štetne po zdravlje ljudi i životinja.

Trenutni procenti zaraženih klasova ne ukazuju na problem prisustva mikotoksina preko zakonom dozvoljenih vrednosti.

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V. Inaequalis) XVI nedelja

 

Na području RC Čačak jabuke se nalaze u fazi plod prečnika do 40 mm (BBCH 74).

 

 Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke sorte Ajdared i pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), utvrđena je ispražnjenost od 100%.

 

Završen je period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke na području regionalnog centra Čačak.

 

 

Pojava  prvih simptoma plamenjače krompira (Phytophora infestans)

Na lokalitetu Zablaće prilikom vizuelnog pregleda krompira, koji je u fazi početak cvetanja, registrovani su prvi simptomi plamenjače krompira (Phytophora infestans). Simptomi su registrovani na parcelama gde nisu sprovedene adekvatne mere zaštite.

 

simptomi plamenjače krompirasimptomi plamenjače krompira

velika slika                          velika slika

Preporuke o daljoj zaštiti krompira od prouzrokovača plamenjače biće publikovane u delu PREGLED NAJNOVIJIH PREPORUKA.

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V. Inaequalis) XV nedelja

Na području RC Čačak jabuke se nalaze u fazi plod prečnika do 40 mm (BBCH 74).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke sorte Ajdared, utvrđena je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100%. Ispražnjenost pseudotecija je 98,27 %.

 

RC Čačak nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija (V. Inaequalis) XIV nedelja
Na području RC Čačak jabuke se nalaze u fazi plod prečnika do 40 mm (BBCH 74).
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke sorte Ajdared, utvrđena je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100%. Ispražnjenost pseudotecija je 88,33%. RC Čačak nastavlja sa praćenjem ovog patogena.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima