Skip to main content

Region Čačak

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Čačak > Usevi ili zasadi
Fuzarioze klasa pšenice i ječma

Na području RC Čačak pšenica se nalazi u fazi rane mlečne zrelosti (BBCH 73), a ječam u fazi kasne mlečne zrelosti (BBCH 77).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma šturosti klasa pšenice i ječma (Fusarium graminearum ). Zaraženi klasovi su blede boje, a zrna na takvim klasovima su štura. Procenat zaraženosti je kod pšenice 4%, a kod ječma 6%.

velika slika            velika slika

Do infekcije ovim patogenom dolazi u fazama cvetanja pšenice.

Pored šteta koje se odnose na smanjenje prinosa i kvaliteta zrna, posebni značaj ovog patogena ogleda se u njegovoj sposobnosti da na obolelim zrnima sintetiše mikotoksine veoma štetne po zdravlje ljudi i životinja.

Trenutni procenti zaraženih klasova ne ukazuju na problem prisustva mikotoksina preko zakonom dozvoljenih vrednosti.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Pregledom ozimih useva, na području rada RC Čačak, utvrđeno je da se ozime pšenice nalaze u fazi bokorenja, vidljivo četrto do peto sekundarno stablo (BBCH 24 - 25), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi kraj bokorenja, vidljivo šesto do deveto sekundarno stablo (BBCH 26-29). Očekuje se ulazak ječmova u fazu vlatanja.

-      Vizuelnim pregledima useva pšenice  registrovani su simptomi pepelnice (Erysiphae gramminis).

U usevim pšenice još uvek se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

 

-       Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak useva ječma kako bi utvrdili fazu razvoja, kao i prisustvo simptoma bolesti.

- U slučaju prisustva simptoma bolesti na više od 10% biljaka, odmah po ulasku ječmova u fazu vlatanja, preporučuje se fungicidni tretman nekim od  registrovanih preparata prema preporuci od 29.03. (vidi preporuku).

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Vizuelnim pregledom ozimih useva, na području rada RC Čačak, utvrđeno je da se ozime pšenice nalaze u fazi  od 5 do 6 listova razvijeno (BBCH 15-16), dok su usevi ozimog ječma u fazi bokorenja, vidljivo od šest do osam sekundarnih stabala (BBCH 26-28).

-     Vizuelnim pregledima useva pšenice nisu registrovani simptomi patogena. Na usevima ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 6% biljaka.

Hemijske mere zaštite se još uvek ne preporučuju, a RC Čačak nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

-     Tokom vizuelnih pregleda na  parcelama pod ozimim strnim žitima registrovano je prisustvo  aktivnih rupa od poljskog miša (Apodemus silvaticus).

velika slika

Proizvođačima  se preporučuje da  pregledaju svoje parcele i ukoliko uoče više od 10 aktivnih rupa po hektaru primene neki od rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci (a.m. bromadiolon) uz obavezno zatrpavanje mamaka kako ne bi došlo do trovanja divljači.

Zdravstveno stanje ozimih useva

Na teritoriji RC Čačak, izuzetno sušan period proteklih meseci, sprečio je poljoprivredne proizvođače da izvrše pripremu zemljišta i zaseju planirane površine pšenicom i ječmom u optimalnim rokovima setve. Do sada je posejano  svega  20 do 30% planiranih površina, a posejani usevi otežano niču i  nalaze se u različitim fenofazama; od  klijanja i nicanja (BBCH 09 – 11) do razvijena 3 do 4 lista (BBCH 13 – 14).

 

Vizuelnim pregledima, na izniklim usevima, nisu uočeni simptomi prouzrokovača biljnih bolesti. Prisustvo vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) registrovano je u niskoj brojnosti, a na biljkama nisu uočena oštećenja od ishrane ovih štetnih organizama.

 

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Čačak nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Ocena zdravstvenog stanja u sortnom ogledu pšenice

Pregledom ozimih useva, na lokalitetu Baluga Preljinska utvrdilismo da se pšenica nalazi u fenofazi od kasnog zastavičara do vidljivog osja( 45 – 49 BBCH skale).

Vizuelnim pregledom sortnog ogleda ocenili smo zdravstveno stanje na sledeće bolesti:

-         Septoria tritici – siva pegavost lista pšenice (pregled 1. I 2. lista iznad 2. kolenca)

-         Puccinia spp – rđa strnih žita (ocena cele biljke)

-         Erysiphe graminis – pepelnica pšenice (ocena cele biljke)

Setva: 14.10.2013. god, predusev – krompir , prihrana -100 kg KAN-a / ha

                 Skala za ocenu stepena zaraze:

kategorija

Zaraženost lisne površine

0

bez simptoma

1

10 %

2

20 %

3

30 %

4

40 %

5

50 %

6

60 %

7

70 %

8

80 %

9

90 %

 

redni broj

SORTA

 faza po BBCH skalali 30.04.2014.

list iznad  II kolenca

Septoria tritici                % inficirane površine (0-9)

Puccinia spp               % inficirane površine (0-9)

Erysiphae graminis              % inficirane površine (0-9)

1.

ALINEA

47

1

1

2

0

 

 

2

1

0

2.

NIKOL

45

1

1

0

0

 

 

2

0

0

3.

ARLEQUIN

47

1

0

0

0

 

 

2

1

0

4.

KRUNA

45

1

1

1

0

 

 

2

0

0

5.

PLANETA

47

1

1

0

0

 

 

2

0

0

6.

RENESANSA

47

1

1

0

0

 

 

2

0

0

7.

NS-10

47

1

0

0

0

 

 

2

0

0

8.

FORTUNA

47

1

1

0

0

 

 

2

0

0

9.

ZVEZDANA

47

1

1

0

0

 

 

2

2

0

10.

SIMONIDA

47

1

0

0

0

 

 

2

1

0

11.

TAVITA

47

1

2

1

0

 

 

2

1

0

12.

EVROPA 90

49

1

0

0

0

 

 

2

0

0

13.

ILINA

47

1

1

0

0

 

 

2

0

0

14.

EMINA

47

1

1

0

0

 

 

2

1

0

15.

ENIGMA

49

1

0

1

0

 

 

2

0

0

16.

RADOJKA

49

1

0

0

0

 

 

2

0

0

17.

POBEDA

49

1

1

0

0

 

 

2

0

0

18.

NS 40-S

49

1

1

2

2

 

 

2

2

2

19.

RAPSODIJA

49

1

1

2

0

 

 

2

1

0

20.

DIKA

49

1

1

3

0

 

 

2

1

0