Skip to main content

Region Čačak

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Čačak > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozimih useva

Na teritoriji RC Čačak, izuzetno sušan period proteklih meseci, sprečio je poljoprivredne proizvođače da izvrše pripremu zemljišta i zaseju planirane površine pšenicom i ječmom u optimalnim rokovima setve. Do sada je posejano  svega  20 do 30% planiranih površina, a posejani usevi otežano niču i  nalaze se u različitim fenofazama; od  klijanja i nicanja (BBCH 09 – 11) do razvijena 3 do 4 lista (BBCH 13 – 14).

 

Vizuelnim pregledima, na izniklim usevima, nisu uočeni simptomi prouzrokovača biljnih bolesti. Prisustvo vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) registrovano je u niskoj brojnosti, a na biljkama nisu uočena oštećenja od ishrane ovih štetnih organizama.

 

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Čačak nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.

Ocena zdravstvenog stanja u sortnom ogledu pšenice

Pregledom ozimih useva, na lokalitetu Baluga Preljinska utvrdilismo da se pšenica nalazi u fenofazi od kasnog zastavičara do vidljivog osja( 45 – 49 BBCH skale).

Vizuelnim pregledom sortnog ogleda ocenili smo zdravstveno stanje na sledeće bolesti:

-         Septoria tritici – siva pegavost lista pšenice (pregled 1. I 2. lista iznad 2. kolenca)

-         Puccinia spp – rđa strnih žita (ocena cele biljke)

-         Erysiphe graminis – pepelnica pšenice (ocena cele biljke)

Setva: 14.10.2013. god, predusev – krompir , prihrana -100 kg KAN-a / ha

                 Skala za ocenu stepena zaraze:

kategorija

Zaraženost lisne površine

0

bez simptoma

1

10 %

2

20 %

3

30 %

4

40 %

5

50 %

6

60 %

7

70 %

8

80 %

9

90 %

 

redni broj

SORTA

 faza po BBCH skalali 30.04.2014.

list iznad  II kolenca

Septoria tritici                % inficirane površine (0-9)

Puccinia spp               % inficirane površine (0-9)

Erysiphae graminis              % inficirane površine (0-9)

1.

ALINEA

47

1

1

2

0

 

 

2

1

0

2.

NIKOL

45

1

1

0

0

 

 

2

0

0

3.

ARLEQUIN

47

1

0

0

0

 

 

2

1

0

4.

KRUNA

45

1

1

1

0

 

 

2

0

0

5.

PLANETA

47

1

1

0

0

 

 

2

0

0

6.

RENESANSA

47

1

1

0

0

 

 

2

0

0

7.

NS-10

47

1

0

0

0

 

 

2

0

0

8.

FORTUNA

47

1

1

0

0

 

 

2

0

0

9.

ZVEZDANA

47

1

1

0

0

 

 

2

2

0

10.

SIMONIDA

47

1

0

0

0

 

 

2

1

0

11.

TAVITA

47

1

2

1

0

 

 

2

1

0

12.

EVROPA 90

49

1

0

0

0

 

 

2

0

0

13.

ILINA

47

1

1

0

0

 

 

2

0

0

14.

EMINA

47

1

1

0

0

 

 

2

1

0

15.

ENIGMA

49

1

0

1

0

 

 

2

0

0

16.

RADOJKA

49

1

0

0

0

 

 

2

0

0

17.

POBEDA

49

1

1

0

0

 

 

2

0

0

18.

NS 40-S

49

1

1

2

2

 

 

2

2

2

19.

RAPSODIJA

49

1

1

2

0

 

 

2

1

0

20.

DIKA

49

1

1

3

0

 

 

2

1

0