Skip to main content

Region Čačak

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Čačak > Usevi ili zasadi
Crna pegavost kupusa

Na području RC Čačak usevi kupusa za jesenju proizvodnju se nalaze u fazi glavica dostigla od 50% do 80% krajnje veličine (BBCH 45 – 48). Vizuelnim pregledom useva kupusa na pojedinim parcelama na lokalitetu Baluga, registrovano je prisustvo simtoma crne pegavosti kupusa (Alternaria brassicae i Alternaria brassicicola) na pojedinačnim listovima.

Crna pegavost kupusa 

velika slika

Pored kupusa ovi patogeni napadaju i ostale kupusnjače. Simptomi bolesti se javljaju uglavnom na donjem starijem lišću, koje se odbacuje i zbog toga se ovi patogeni ne smatraju posebno opasnim u proizvodnji kupusa. Karakteristični simptomi počinju sa sitnim žućkastim zonama koje se povećavaju u vidu koncentričnih krugova koji vremenom pokrivaju veći deo lisne površine. Simptomi se obično uočavaju na biljkama koje se razvijaju u nepovoljnim uslovima (uvratine, razor, delovi parcele koji se ne zalivaju).

Značajnije štete ovi patogeni pričinjavaju u proizvodnji rasada kupusa. Na mladim obolelim biljčicama stvaraju se sitne pege na stablu, što prouzrokuje njihovo poleganje. Ako se takve biljke rasade, one zaostaju u porastu i ne postižu pun prinos.

A. brassicae i A. brassicicola se šire konidijama putem kiše, vetra, alatima za rad itd, dok se  micelija može prenositi i semenom. Tokom zime se održavaju na korovskim biljkama iz porodice kupusnjača.

U cilju zaštite od ovih patogena preporučuju se pre svega preventivne mere kao što su: višegodišnji plodored, uklanjanje biljnih ostataka, upotreba dezinfikovanog semena i uništavanje korova. U toku vegetacije u cilju zaštite od ovih patogena mogu se koristiti i hemijske mere, primenom  fungicida kontaktnog delovanja na bazi aktivne materije mankozeb, preventivno pred padavine. Ukoliko se uoči širenje simptoma mogu se koristiti i fungicidi sistemičnog delovanja na bazi aktivne materije difenokonazol.

Kila kupusa (Plasmodiophora brassicae)

 

Na području RC Čačak, obilaskom parcela kupusa na lokalitetu Baluga, registrovana je pojava simptoma  kile kupusa (Plasmadiophora brassicae) u usevu koji je namenjen za letnju proizvodnju.

Obolele biljke u usevu se prepoznaju po zaostajanju u porastu, hlorotičnim listovima i gubitku turgora, a glavice su sitnije i nedovoljno čvrste. Na korenu su formirane guke ili izrasline, u kojima se obrazuju trajne spore koje nakon raspadanja zaraženog tkiva korena dospevaju u zemljište i služe za nova zaražavanja.

Suzbijanje ove bolesti je otežano, s obzirom da hemijske mere zaštite nisu moguće. Plodored je najvažnija mera kontrole, na zaraženim parcelama ne treba gajiti kupus najmanje sedam godina.

Takođe, značajna je i dezinfekcija zemljišta za proizvodnju rasada, kao i pravilan odabir parcele za sadnju kupusa (dobro drenirano zemljište sa slabo alkalnim pH, oko 7,2).

Preporuka je da se sada zaražene biljke počupaju i unište (spale).

 

Kila kupusa

Kila kupusa (Plasmodiophora brassicae)