Skip to main content

Region Čačak

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Čačak > Usevi ili zasadi
Praćenje dozrelosti pseudotecija (V.Inaequalis)

Pregledom prezimelog lišća sa lokaliteta Atenica – Čačak, uočili smo da je u najvećem broju pregledanih peritecija došlo do formiranja askusa, ali ne i askospora.

Datum

Ajdared

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

16.03.

0

07- 09 početak pucanja pupoljaka: vidljivi prvi zeleni listici – zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljaka

Sl.1 faza razvoja sorte Ajdared

Datum

Z.delišes

%  dozrelosti pseudotecija

Fenofaza po BBCH skali

16.03.

0

03 -07 kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene, a neki delovi pokriveni gustim dlačicama, do početak pucanja pupoljaka: vidljivi prvi zeleni listici

Sl.2 faza razvoja sorte Z.delišes

RC Čačak nastaviće sa praćenjem dozrelosti peritecija V.inaequalis i u narednim nedeljama.

 

Stanje u zasadima kupine

Zasadi kupine na lokalitetu Miokovci, zavisno od sorte, nalaze se po BBCH skali u fazama 85-87 ( prvi plodovi obojeni do glavna berba, većina plodova obojena). Pregledom oštećenih grancica od Cicadeta montana complex, uočena je raznolikost u fazi razvoja jaja : od belih , sjanih do onih koja su počela da menjaju boju u smeđu sa izraženim crvenim tačkama u regionu glave.

velika slika

PSSS Čačak nastaviće sa praćenjem razvoja ovog štetnog organizma.

Oštećenja na kupini (rod  Cicadetta)

Zasadi kupine na lokalitetu Miokovci, zavisno od sorte, nalaze se po BBCH skali u fazama 81-85 ( početak sazrevanja).

Vizuelnim pregledom uočena su oštećenja na rodnim grančicama. Ženke cikada polažući jaja zarezale su koru lastara, a na tim mestima usled težine plodova došlo je do povijanja grančica. Štete su sporadične i na površini od 1 ara uočavaju se 3-4 povijene grančice. Pregledom oštećenih mesta pod binokularom uočena su jaja različitog stepena zrelosti , od belih do svetlo braon boje.  Nismo uočili prisustvo odraslih jedinki.

oštećene rodne grančice

velika slika