Skip to main content

Region Čačak

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Čačak > Usevi ili zasadi
Zaštita krompira od krompirovog moljca (Phthorimaea operculella) 

Na feromonskim klopkama na lokalitetu Zablaće i Baluga beleži se porast ulova imaga krompirovog moljca (Phthorimaea operculella), kao posledica preklapanja leta leptira III i IV generacije. Na ovim lokalitetima u toku je vađenje krompira, a  sa većeg broja parcela krompir je već povađen.

Krompirov moljacvađenje krompira

Krompirov moljac            Vađenje krompira

Na manjem broju  parcela, gde krompir nije još povađen postoji visok rizik od nastanka šteta od krompirovog moljca.  Preporuka proizvođačima je da u cilju zaštite krompira, sprovedu sledeće mere kontrole:

-        Na parcelama gde je cima suva i zemljište bez korova, proizvođačima se preporučuje vađenje i skladištenje krompira. Krtole krompira nakon vađenja ne treba ostavljati na parcelama već u što kraćem roku uneti u skladišta koja su dobro obezbeđena gustim mrežama na svim otvorima da ne bi došlo do ulaska imaga i polaganja jaja na krtole, sa održavanjem temperature ispod 10°C .

-        Na parcelama gde se neće vaditi krompir u narednom periodu preporučuje se stalno održavanje kompaktnosti zemljišta navodnjavanjem, kako bi se zatvorile pukotine i sprečilo polaganja jaja na krtole.

U usevima gde je cima na početku žućenja, a gde se neće skoro vaditi krompir, preporučuju  se  hemijske mere zaštite primenom insekticida: Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha (karenca 7 dana).

Na višim nadmorskim visinima, poput lokaliteta Viča, još uvek na feromonskim klopkama nije registrovan ulov leptira. Na ovim parcelama preporuka je da se ne sprovode hemijske mere zaštite.

Virus mozaika lucerke u krompiru (Alfalfa mosaic virus-AMV)

 

Na području RC Čačak, usevi krompira se nalaze u fazi od kraja cvetanja do faze bobice prve cvasti još zelene (BBCH 69 – 81). Obilakom parcela krompira na lokalitetu Mrčajevci primećene su biljke sa simptomima virusa mozaika lucerke u krompiru (Alfalfa mosaic virus-AMV). Radi se o pojedinačnim biljkama na parcelama krompira.

 

Viroza na krompiru Viroza krompira 

velika slika                       velika slika 

 

AMV ima veći broj domaćina iz familija Fabaceae i Solanaceae. Na krompiru se ne smatra značajnim virusom.

Virus se održava i prenosi zaraženim krtolama. U prirodi se lako prenosi mehanički i biljnim vašima.

 Listovi zaraženih biljaka su vrlo uočljivi, jasno se ističu u polju. Svetlo su žute boje sa glatkom površinom, često sjajnom.

 Mere kontrole:

-         Sadnja zdravih bezvirusnih krtola.

-       U toku vegetacije uklanjati biljke sa simptomima zaraze.

-        Suzbijanje vektora virusa (biljne vaši).

-       Prilikom setve treba voditi računa da parcele krompira ne budu u blizini parcela lucerke i deteline.

Pojava  prvih simptoma plamenjače krompira (Phytophora infestans)

Na lokalitetu Zablaće prilikom vizuelnog pregleda krompira, koji je u fazi početak cvetanja, registrovani su prvi simptomi plamenjače krompira (Phytophora infestans). Simptomi su registrovani na parcelama gde nisu sprovedene adekvatne mere zaštite.

 

simptomi plamenjače krompirasimptomi plamenjače krompira

velika slika                          velika slika

Preporuke o daljoj zaštiti krompira od prouzrokovača plamenjače biće publikovane u delu PREGLED NAJNOVIJIH PREPORUKA.

 

Preventivne mere u kontroli krompirovog moljca

Na području RC Čačak, na lokalitetima uz donji tok reke Zapadna Morava, u toku je setva  ranih i srednje ranih sorata krompira. Uskoro će početi i setva sorata namenjenih za jesenju proizvodnju.

-       Rane sorte krompira, zbog kraće vegetacije, bivaju povađene do kraja jula meseca, čime se uspešno rešava problem oštećenja krtola od krompirovog moljca (Phtorimaea operculella). Najugroženija je proizvodnja sorata čije je vađenje planirano za kraj avgusta i početak septembra. Cima krompira strada usled visokih temperatura, u zemljištu se stvaraju pukotine, a time se otvara put ženkama krompirovog moljca da polože jaja na krtole. Oštećene krtole su tržišno neupotrebljive.

Pre setve posebnu pažnju treba posvetiti svim preventivnim merama kako bi se smanjile štete:

-  Za sadnju koristiti samo zdrave krtole

- Sadnju obaviti na većoj dubini ( optimalno 15 cm)

- Dodatno, u toku ogrta krompira, formirati visoke bankove, posebnim mašinama „finišerima“