Skip to main content

Region Čačak

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Čačak > Usevi ili zasadi
Trulež plodova šljive (Monilinia spp.)

 

Na području RC Čačak završena je berba šljiva u zasadima ranog sortimenta, kod srednjeg sortimenta berba je u toku, dok se zasadi sa kasnim sortimentom nalaze u fazi završeno obojavanje (BBCH 85).

Obilaskom zasada šljiva na lokalitetu Miokovci, registrovano  je prisustvo simptoma truleži plodova koštičavog voća (Monilinia spp). Nestabilno vreme sa padavinama u prethodnom periodu pogodovalo je razvoju ovog patogena, a tamo gde nisu sprovedene adekvatene mere kontrole prisutni su simptomi u jačem ineenzitetu.

 

Monilinia spp.

Simptomi truleži na plodovima

Na inficiranim plodovima pojavljuju se simptomi u vidu mrkih pega, uglavnom na mestima povreda, gde dolazi do sporulacije gljive u vidu krugova. Plodovi najpre omekšavaju, zatim se vremenom suše i mumificiraju. Ovakvi plodovi najčešće ostaju na granama ili opadaju na zemlju i predstavljaju izvor infekcije za narednu godinu.

Mere za suzbijanje ovog patogena su primena agrotehničkih i hemijskih mera.

Pri podizanju zasada važan je izbor parcele, pravac redova i gustina sadnje, kako bi bilo obezbeđeno dobro provetravanje u voćnjaku.

Uklanjanje mumificiranih plodova sa stabla i redovno održavanje krošnje rezidbom.

Hemijske mere borbe podrazumevaju:  

Primenu fungicida u najosetljivijim fazama razvoja biljke, u vreme cvetanja i sazrevanja plodova.

Suzbijanje štetnih insekata je važna mera zaštite, jer su oštećeni plodovi podložni infekciji ovim patogenom.

Virus šarke šljive (Plum pox virus – PPV)

Na području RC Čačak zasadi šljive se nalaze u fazi plod oko 50 do 70 % krajnje veličine (BBCH – 75 - 77).

Obilaskom zasada na lokalitetu Miokovci, registrovano je prisustvo simptoma virusa šarke šljive  (Plum pox virus – PPV) kod sorte Stenlej i Čačanska lepotica.

šarka šljive Šarka šljive 

velika slika                       velika slika

PPV je ekonomski najznačajniji virus koštičavog voća u našoj zemlji. Glavni domaćini su vrste iz roda Prunus, gde spadaju šljiva, kajsija, breskva, nektarina, badem, trešnja i višnja.

Virus zaražava sve delove biljke uz pojavu karakterističnih simptoma bolesti na lišću, cvetovima, plodovima i košticama.

Tipični simptomi ispoljavaju se na listovima u vidu mozaičnog šarenila između nerava lista. Mogu se javiti i prstenaste pege sa hlorotičnim oreolom i zelenim unutrašnjim delom.

Stabla zaražena virusom šarke šljive ne propadaju, ona i dalje rađaju ali slabije i daju plodove lošijeg kvaliteta. Šarka je kao virusna bolest neizlečiva, jednom zaraženo stablo ostaje čitavog života zaraženo i nema mogućnost izlečenja.

Virus šarke šljive, prenosi se sa zaražene na zdravu biljku kalemljenjem i lisnim vašima.

Suzbijanje virusa šarke šljive je veoma teško, jer se biljni virusi ne mogu suzbiti hemijskim tretmanima, ali bi se u znatnoj meri moglo sprečiti dalje širenje preduzimanjem niza mera:

 - Proizvodnja bezvirusnog sadnog materijala.

- Gajenje koštičavog voća na lokacijama gde postoji prostorna izolacija.

- Gajenje vrsta koje nisu domaćini virusa šarke po obodu proizvodnih zasada koje bi poslužile     kao zaštitni pojas od lisnih vaši i novih infekcija (kruška, jabuka, orah ).

- Suzbijanje biljnih vaši kao vektora virusa šarke šljive.

- Gajenje tolerantnih sorti (Čačanska rana, Čačanska lepotica, Čačanska najbolja i Stenlej).

- Uništavanje zaraženih stabala kako bi se sprečilo dalje širenje.

Pojava šljivine ose

Zasadi šljive, na lokalitetu Lipnica , nalazi se u fazi : BBCH 65 – puno cvetanje.

- Na lepljivim klopkama  registrovan je prvi ulov imaga crne  šljivine ose (Hoplocampa minuta ) 12.04.

velika slika

Hemijske mere zaštite se trenutno ne preporučuju. RC Čačak  blagovremeno će obavestiti proizvođače o vremenu tretiranja.