Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Štetni organizmi > Rđa maline (Phragmidium rubi-ideae)  

Štetni organizmi: Rđa maline (Phragmidium rubi-ideae)

Naziv (latinski naziv)

Rđa maline (Phragmidium rubi-ideae) 

Opis

 
Attachments
Created at 6.5.2014 7:19  by Saša Pejović 
Last modified at 6.5.2014 8:38  by Saša Pejović