Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Katalog štetnih organizama > Ostrinia nubilalis-kukuruzni plamenac  

Web Part Page Title Bar image
Ostrinia nubilalis-kukuruzni plamenac

 ‭(Hidden)‬ Content Editor Web Part

Kukuruzni plamenac - Ostrinia nubilalis

ŠTETNI ORGANIZAM: Ostrinia nubilalis
SINONIMI: Pyrausta nubulalis
NARODNI NAZIV: Kukuruzni plamenac
TAKSONOMSKI STATUS:
Klasa: Insecta
Red: Lepidoptera
Familija: Crambidae
Rod: Ostrinia
Vrsta: Ostrinia nubilalis
KARANTINSKI STATUS: Merila za utvrđivanje zdravstvenog stanja useva i objekata, semena, rasada i sadnog materijala (Pravilnik o zdravstvenom pregledu useva i objekata za proizvodnju semena, rasada i sadnog materijala i zdravstvenom pregledu semena, rasada i sadnog materijala (“Sl. list SRJ” broj 66/99, “Sl. glasnik RS” broj 115/06, 119/07 i 107/08)
DOMAĆINI: Kukuruzni plamenac spada u grupu štetočina koja mogu prouzrokovati velike gubitke kod kukuruza, kao i kod drugih biljaka (sirak, konopolja, hmelj, suncokret, paprika, paradajz, jabuka). Oštećuje sve nadzemne delove biljke kukuruza.
GEOGRAFSKA RASPROSTRANJENOST: Ima veoma širok areal rasprostranjenosti. U Srbiji svugde gde se gaji kukuruz, posebno Vojvodina, Pomoravlje, a u ostalim delovima sveta gde god se kukuruz gaji i navodnjava.

SIMPTOMI
Kukuruzni plamenac glavne štete pričinjava u stadijumu larve (gusenice) na nadzemnim delovima biljke domaćina. Prvo se hrane mladim lišćem, gde i polažu jaja, pa se onda uvlače u pazuh lista (kad se list razmota, vide se rupice), prave štetu i na metlici, dršci klipa koja se lomi, ubušuju se u stabljiku, gde često ostaju da prezime, a ostale daju drugu generaciju. Gusenice druge generacije oštećuju klipove, hrane se zrnom, buše stabljiku koja se lomi i pada, te su one štetnije od prve generacije. Visina šteta zavisi od dužine dana, relativne vlažnosti, bujnosti useva, zakorovljenosti.

MORFOLOGIJA
Imago - Kod plamenca je izražen polni dimorfizam: ženke su krupnije, svetlije, raspon krila je od 25-35 mm, a mužjaci su tamniji, manji sa rasponom krila 20-30 mm. Broj generacija varira od jedne do pet. Kod nas ima prosečno jednu i po, a poslednjih godina, sa povećanjem prosečnih temperatura i navodnjavanjem sve većih površina pod kukuruzom, dve generacije.
Jaja su sitna, 0,5 mm uvek složena jedno uz drugo.
Gusenice su početku belosive, sa crnom glavom, kasnije potamne. Poraste do 2,5 cm. Prezimi kao odrasla gusenica.

CIKLUS RAZVOJA
Kukuruzni plamenac prezimi u ostacima kukuruza (stabljika) kao odrasla gusenica i veoma dobro podnosi niske temperature, tako da veliki broj gusenica ostane u životu. Leptiri izleću oko sredine maja, mada njihov izlazak nije datumski određen, već zavisi od toplog proleća. Dobri su letači (20 km), prvo izleću mužjaci, veoma razvučeno izlaze, 20-40 dana, lete noću. Leptiri žive 9-12 dana, a ako je relativna vlažnost niska, mnogo kraće (1-2 dana).
Posle kopulacije ženka odlaže jaja na naličje lista, blizu glavnog nerva 100-900, uvek u grupama, jedno uz drugo. Embrionalni razvoj je 3-14 dana. Gusenice prve generacije oštećuju lišće, metlicu, a druge generacije zrno i klip, zato su i štetnije. Deo gusenica ostaje u stabljici kukuruza da prezimi, a deo daje drugu generaciju.