Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Katalog štetnih organizama > Cacopsylla pyri-obična kruškina buva  

Web Part Page Title Bar image
Cacopsylla pyri-obična kruškina buva

 ‭(Hidden)‬ Content Editor Web Part

Obična kruškina buva - Cacopsylla pyri

ŠTETNI ORGANIZAM: Cacopsylla pyri (L.)
SINONIMI: nema
NARODNI NAZIV: Obična kruškina buva
TAKSONOMSKI STATUS:
Razred: Insecta
Red: Homoptera
Familija: Psyllidae
Rod: Cacopsylla
Vrsta: Cacopsylla pyri
KARANTINSKI STATUS: nema
DOMAĆINI: Kruška (retko jabuka i dunja)
GEOGRAFSKA RASPROSTRANJENOST: U Evropi je prisutna u skoro svim zemljama: Bugarska, Češka, Danska, Finska, Francuska, Nemačka, Mađarska, Italija, Norveška, Poljska, Rumunija, Španija, Švedska, Švajcarska, bivše zemlje Jugoslavije i bivše zemlje Sovjetskog Saveza.

SIMPTOMI
Na biljkama se manifestuju primarne i sekundarne štete.
Primarne štete su posledica direktnog prisustva i isisavanja sokova iz biljnih organa, pri čemu dolazi do deformacije listova, plodova, a kasnije i do nekroze pupoljaka i listova.
Sekundarne štete su posledica izlučivanja velike količine medne rose, na kojoj se naseljavaju gljive čađavice. Kao posledica toga smanjuje se fotosintetska aktivnost, a kod jačeg napada dolazi i do opadanja listova i plodova. Napadnuti plodovi gube i tržišnu vrednost.

MORFOLOGIJA
Mladi imago je svetlozelen, a nakon nekoliko dana dobija svetložutu boju sa nijansama crvenkastomrke. Za kruškinu buvu je karakteristična pojava sezonskog dimorfizma. Zimske i letnje forme se međusobno razlikuju po boji, veličini, otpornosti na niske temperature itd. Imaga letnje forme su veličine 2,6-3,2 mm, a zimske 3,1-3,6 mm. Letnja forma je svetložuta sa nijansama mrke boje, dok je zimska tamnija. Glava ima ortognatni položaj. Pipci su desetočlani, končasti. Na prvom paru krila je tamna mrlja. Zadnji par nogu je razvijeniji od ostalih i podešen za skakanje.
Jaja su dimenzije 0,3 x 0,1 mm. U početku su bela, posle primaju žutu pa narandžastu boju, sa donje strane imaju peteljku. Oči buduće larve su vidljive u obliku 2 crvene lateralne tačke neposredno pre izlaženja. Jaja su pokrivena mednom rosom žućkasto-narandžaste boje.
Larva L1 je 0,45 mm dužine, svetložuta, sa crvenim očima i tročlanim pipcima. Larve zadnja dva stupnja su zelenkastosmeđe, zaobljene sa izrazitim nastavcima krila. Luče mednu rosu da bi se zaštitile.

CIKLUS RAZVIĆA
Ima 4-5, pa i više generacija godišnje u zavisnosti od vremenskih prilika, prirodnih nepriljatelja itd. Kad je intenzivan porast vegetacije može se očekivati veći broj generacija godišnje. Obično ima manje jedinki prve i druge generacije, a treća prouzrokuje već vidljive štete.
Prezimljava kao imago zimske forme u zasadima kruške na skrivenim mestima ili ispod opalog lišća. Ženke odlažu jaja već od sredine februara na mladare oko pupoljaka, u grupicama od 6-10 jaja. Od početka vegetacije ženke odlažu jaja isključivo na zelene organe kruške u grupama (mladi nerazvijeni dlakavi listići, vrhovi izbojaka, cvetne peteljke, lice i naličje listova). Kada dnevna temperatura pređe 10ËšC, ženke polažu 150-200 jaja na pupoljke i mlado lišće, pojedinačno ili u nizu (u jedan, dva ili više redova), na naličju lišća duž nervature. Embrionalno razviće traje 6-25 dana u zavisnosti od temperature. Imago zimske forme javlja se do početka maja, a već u to vreme su prisutne i prve letnje forme. Od prve dekade septembra počinju se javljati opet zimske forme. Prva jača pojava larvi je obično u maju u zavisnosti od temperature i vremenskih prilika. Larve naseljavaju vrhove izbojaka, lišće, cvetne peteljke i cvetove, a kasnije i plodove. Larva prelazi kroz pet larvenih stadijuma, prve generacije ulaze u pupoljak da se hrane, dok su dva poslednja stadijuma uočljiva već i na listu, sa produkcijom puno medne rose.