Skip to main content

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja

Go Search
Home
Terenski rezultati
  
Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Katalog štetnih organizama > Asclepias syriaca-cigansko perje  

Web Part Page Title Bar image
Asclepias syriaca-cigansko perje

 ‭(Hidden)‬ Content Editor Web Part

Cigansko perje - Asclepias syriaca.

ŠTETNI ORGANIZAM: Asclepias syriaca L.
SINONIMI: A. cornuti Decne
NARODNI NAZIV: Cigansko perje
TAKSONOMSKI STATUS:
Klasa: Magnoliopsida - Dicotyledons
Red: Gentianales
Familija: Aslepiadaceae
Rod: Asclepias
Vrsta: Asclepias syriaca
KARANTINSKI STATUS: 1 A deo II
DOMAĆINI: Korovsko-ruderalna vrsta. Sreće se po obodima njiva, duž puteva i železničkih pruga i u usevima. Prisutna i na nasipima i ivicama plavnih šuma. Kod nas je u invaziji. Ekološki indeksi V2 K4 N2 S3 T3.
GEOGRAFSKA RASPROSTRANJENOST: Poreklom iz Severne Amerike. U Evropu unešena u 17. veku, danas raširena u centralnoj i južnoj Evropi.

MORFOLOGIJA
Ponik/klijanac - Hipokotil je slabo dlakav, svetlozelene do svetlopurpurne boje. Kotiledoni su sjajni sa naličja prepokriveni rasutim, sitnim granulama. Listovi su više podignuti, uzani, bubrežastog oblika. Kotiledoni i pravi listovi su uzani, eliptični do lancetasti. Pravi listovi su naspramni sa voštanom prevlakom, istureni, sa bleđim srednjim nervom, jezičastog vrha.


Stablo uspravno, nerazgranato, bledozelene boje, obraslo kovrdžavim dlakama, u gornjem delu gusto dlakavo, visine od 0,6-1,5 m. Listovi naspramno raspoređeni, izduženo eliptični, 13-20 cm dugački i 7-9,5 cm široki, na vrhu kratko zaoštreni, pri osnovi okrugli ili nejasno srcasti. Lice lista glatko, naličje prepokriveno kratkim belim dlakama. Cvetovi grupisani u loptaste cvasti, prijatnog mirisa. Cvetne drške maljave, dužine 4-8 cm.
Cvetovi su slatkastog mirisa. Čašični režnji otklonjeni, jajasti, dlakavi, 3-4 mm dugi. Krunica ružičaso-bele boje, skoro do osnove urezana i podeljena na 5 ovalnih režnjeva, 6 do 7 mm dugih listića, spolja kovrdžavo belo dlakava.
Plod je debeli mešak, eliptičnog oblika, 6-10 cm dugačak i 1,5 do 2,5 cm širok, na oba kraja sužen, sa gustim, belim i mekim dlakama. Ceo plod prepokriven čekinjastim izraštajima. Sazreva u jesen. Seme jajastog oblika, dugačko 0,9-1 cm, spljošteno, mrko, sa širokim naboranim krajem, sa čuperkom na vrhu.

CIKLUS RAZVIĆA
Višegodišnja zeljasta biljka, geofit, visoka 1-2 m. Svi delovi biljke sadrže mlečni sok. Razmnožava se semenom i vegetativno – rizomima. Kasno-prolećna vrsta. Dobro uspeva na umerenim i hladnim područjima, vlažnim i suvim staništima. Dobro podnosi sušu. Uspeva i na siromašnom i peskovitom zemljištu. Javlja se na sunčanim mestima i česta je na poplavnim područjima. Cveta i plodonosi od VI do IX.
Ekološki indeksi V2 K4 N2 S3 T3*.