Skip to main content

Region Vrbas

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Vrbas > Prilozi > Prisustvo stenica u zasadu jabuke
Prisustvo stenica u zasadu jabuke

Na području delovanja RC Vrbas, zasadi jabuke se nalaze u fazi berbe, od: plodovi zreli za berbu  do plodovi zreli za ishranu (BBCH 87-89).

 

Vizuelnim pregledom zasada jabuka, na sorti Granny Smith (klon Esmeralda), registrovane su larve i odrasle jedinke braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys) i zelene povrtne stenice (Nezara viridula), na do 20% plodova.

 

Od 2018. godine kada su stenice prvi put registrovane u ovom  zasadu (podignut 2015. godine) i gde je zastupljeno više sorti, stenice preferiraju ishranu na navedenoj sorti. Štete pričinjavaju larve i odrasle jedinke stenica, tako što stiletom probiju površinu ploda i luče pljuvačku sa enzimima koji razgrađuju meso jabuke. Na taj način se stvara plutasto tkivo, slično "gorkim pegama" i takvi plodovi postaju tehnološki neupotrebljivi.

 

Najveća brojnost populacije navedenih stenica je u letnjim mesecima, kada se intenzivno razvijaju svi stadijumi razvića ovih štetočina. U pomenutom delu vegetacije, insekticidnim tretmanima usmerenim na suzbijanje jabukinog smotavca kao najznačajnije štetočine ove voćne vrste, brojnost stenica se drži pod kontrolom. Pri tome, izbor insekticida se svodi na hemijsku grupu piretroida koji su pokazali dobru efikasnost u suzbijanju stenica. Tretnutno se, u ovim zasadima jabuka regustruje njihovo povećano prisustvo jer je berba u toku te se insekticidni tretmani više ne sprovode. Još jedan od razloga je i taj što je berba/žetva najvećeg broja biljnih vrsta završena te stenice imaju sve manji izbor domaćina na kojima će završiti razvoj larvenih stupnjeva i pripremiti se za prezimljavanje (odrasle jedinke).

 

U Srbiji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ovih štetočina u zasadima jabuka. Pomenuti insekticidi iz grupe piretrodia koji su se pokazali efikasni u suzbijanju stenica, ne mogu se primeniti u ovim fazama jabuke, jer se karenca ne može ispoštovati zbog blizine berbe. Za njihovu kontrolu u zasadima jabuka i sprečavanje daljeg širenja i oštećenja na biljne vrste koje kasnije sazrevaju (npr. dunja), moguće je sprovesti mehaničko sakupljanje larvi i odraslih jedinki.

 

O biologiji i zastupljenosti štetnih stenica u različitim usevima/zasadima, RC Vrbas se oglašavao ove proizvodne sezone putem priloga i preporuka: vidi prilog, vidi preporuku.

 

Braon mramorasta stenica na plodu jabuke

 

larva i odrasla jedinka zelene povrtne stenice

oštećenja na plodu od stenica

 

oštećenja na plodu jabuke

 

oštećenja na plodu od stenica

Comments

There are no comments yet for this post.