Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Štetočine u usevima kukuruza
Štetočine u usevima kukuruza

Na području rada RC Užice, usevi kukuruza se nalaze u fazi nicanja do faze razvijena 3  lista (BBCH 09-13).Vizuelnim pregledom useva kukuruza uočeno je prisustvo imaga  sive kukuruzne  pipe (Tanymecus dilaticolis), kao i oštećenja od njegove ishrane, na 4-5 % biljaka. U pitanju je polifagna vrsta, ima jednu generaciju godišnje, prezimljava imago u zemljištu. Najveće štete nanosi od nicanja do obrazovanja 3-4 lista. Imago izgriza ivične delove liski ili vrhove biljaka, što dovodi do poremećaja u rastu i razvoju. Prag štetnosti je 1 imago pipe/m2 u fazi klijanaca  ili 3-5 imaga pipe/m2 neposredno posle nicanja.
Za sada registrovane  brojnosti ne predstavljaju rizik u proizvodnji kukuruza.
U našoj zemlji za suzbijanje kukuruzne pipe nema registrovanih preparata, ali se u  cilju zaštite useva prema EPPO standardu PP 2/17 (1), mogu se primeniti insekticidi na bazi aktivne materije cipermetrin.

Osim pipa,  uočeno je i prisustvo imaga buvača  (Phyllotreta spp.) na 3-4% biljaka. Radi se o takođe polifagnoj štetočini. Štete nanosi imago mladim biljkama, izgrizajući listove jamičasto ili rupičasto. Jako napadnute biljke venu i suše se. Suvo i toplo vreme pogoduju njihovoj pojačanoj aktivnosti.
Trenutne brojnosti ne predstavljaju rizik za useve kukuruza.


RC Užice nastavlja sa praćenjem štetočina u kukuruzu .


Comments

There are no comments yet for this post.