Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području rada RC Užice usevi ozime pšenice se, zavisno od rokova setve i lokaliteta,  nalaze u različitim fazama bokorenja, od vidljivo prvo do četvrto sekundarno stablo (BBCH 21-24).


Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice, na pojedinim lokalitetima (na slici punkt Sevojno) se mogu uočiti oštećenja u vidu sušenja lisne mase i promene boje listova. Ova pojava je posledica izmrzavanja biljnog tkiva usled delovanja niskih temperatura. U periodu od 11.2. do 19.2. jutarnje temperature vazduha su konstanstno bile u minusu, najniža temperatura je izmerena 16.2. od – 12,9°C (punkt Milićevo selo). Izmrzavanje se javlja sporadično, i to na manjim delovima zasejanih parcela gde je postojao negativan uticaj mikroklimata.
Takođe, vizuelnim pregledima useva nije uočeno prisustvo simptoma biljnih bolesti niti štetnih insekata, lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Comments

There are no comments yet for this post.