Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Lisni mineri u zasadima jabuke
Lisni mineri u zasadima jabuke

Na teritoriji rada RC Užice, zasadi jabuke se nalaze u fazi plod oko polovine svoje veličine (BBCH 75).

 

Vizuelnim pregledom zasada jabuke na različitim lokalitetima, uočeno je prisustvo simptoma minera okruglih mina (Leucoptera scitella),  minera belih mina (Lithocolletis corylifoliella), i minera zmijolikih mina (Lyonetia clerkella).

Ove štetočine postaju ekonomski značajne poslednjih godina, i mogu se naći svuda, naročito u plantažnim zasadima jabuke. Njihove gusenice prave različite vrste mina, hraneći se parehnimom lista, te su i ime dobile prema izgledu mine koju obrazuju. U slučaju prenamnoženja, u drugoj polovini vegetacije, može doći do defolijacije. Štete se ogledaju i u slabijem dozrevanju letorasta, izmrzavanju, smanjenoj rodnosti, lošijem kvalitetu plodova. Karakteristika svih vrsta je da imaju više generacija godišnje (najčešće 3-4 generacije).

Miner okruglih mina (Leucoptera scitella) je najštetnija vrsta od svih minera. Pravi karakteristične okrugle mine, smeđe boje, na licu lista, prečnika do 1 cm u okviru kojih se vide koncentrični krugovi (izmet gusenica), a epidermis je izdignut. Na jednom listu može biti i do 50 mina, što može dovesti do potpunog opadanja lišća i retrovegetacije koja iscrpljuje biljku i smanjuje rodni potencijal za narednu godinu. U slučaju velikih brojnosti, obrazuju kokone na peteljkama ploda, tako da oni gube tržišnu vrednost.

Miner belih mina (Lithocolletis corylifoliella), najčešće oko glavnog lisnog nerva, pravi srebrnkasto-bele mine na licu lista, koje su nepravilnog oblika, prečnika do 2 cm. Ostatak lista ne gubi zelenu boju, i lišće ne opada. U slučaju prenamnoženja pravi i do 30 mina po listu.

Miner zmijolikih mina (Lyonetia clerkella) tokom aprila i maja polaže jaja na naličju lista ispod epidermisa. Gusenice koje se razviju se ubušuju i list i prave vijugave, uske mine. Mine obično počinju od centralnog lisnog nerva ka rubu. Mine su ispunjene ekskrementima, u svakoj se nalazi po jedna larva koja progriza otvor  na naličju lica da bi se učaurila na listu ili granama.

Osim ove 3 vrste značajna štetočina je i miner belih mina (Lithocolletis blancardella).

Od agrotehničkih mera, značajne su sakupljanje opalog lišća i obrada zemljišta kako bi se smanjila brojnost prezimljujućih formi minera.

Hemijske mere zaštite se sprovode u okviru zaštite od najznačajnije štetočine jabuke, jabukinog smotavca.

Comments

There are no comments yet for this post.