Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Septoriozna pegavost lista borovnice - Septoria albopunctata
Septoriozna pegavost lista borovnice - Septoria albopunctata

Vizuelnim pregledom zasada borovnice sorte Duke, na lokalitetu Ljubanje, uočeni su simptomi septoriozne pegavosti borovnice (Septoria albopunctata), na 5-6 % biljaka.

 

Gljiva prezimljava u zaraženim ostacima listova i izdanaka. U proleće, u kišnim uslovima, dolazi do oslobađanja spora sa zaraženih biljnih ostataka.

Simptomi se najviše javljaju na vršnom lišću, a mogu se uočiti i na donjoj polovini stabla žbunova. Javlja se u vidu sitnih vodenastih lezija, na naličju listova, 10-14 dana nakon infekcije. Prvi simptomi se uočavaju 4 nedelje nakon infekcije, u vidu pega koje se uvećavaju, spajaju, poprimajući braon boju. Na licu  listova  se uočavaju crveno-ljubičaste pege nepravilnog oblika. Pege se šire i masovnije pojavljuju od sredine do kraja juna. Jače inficirano lišće opada. Gljiva može izazvati i opadanje plodova, smanjiti formiranje rodnih pupoljka i novih izboja za sledeću godinu.

Kao preventivna mera preporučuje se uklanjanje zaraženih biljnih delova i iznošenje opalog lišća iz zasada, kao i adekvatno đubrenje (višak azota favorizuje pojavu ovog oboljenja).

Imajući u vidu da je kritičan period za ostvarenje infekcije ovim patogenom nakon cvetanja, primenom fungicida sa ciljem zaštite borovnice od prouzrokovača uvenuća i sušenja cvetova i izdanaka i sive truleži kao dominantnih patogena, suzbija se i prouzrokovač pegavosti lista borovnice.

 

Sve preporuke sa ciljem zaštite borovnice od najznačajnijih patogena prouzrokovača oboljenja u tekućoj godini, na području rada RC Užice mogu se videti na linku.

Comments

There are no comments yet for this post.