Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Eriofidna grinja lista maline - Phyllocoptes gracilis
Eriofidna grinja lista maline - Phyllocoptes gracilis

Na području rada RC Užice, zasadi maline se, u zavisnosti od nadmorske visine i ekspozicije terena nalaze u različitim fazama razvoja od: glavni pupoljak počinje da raste, do prvi list se pojavljuje BBCH (03-10).


 


U zasadu maline sorte Vilamet, na lokalitetu Sevojno, izvršen je pregled na prisustvo eriofine grinje lista maline (Phyllocoptes gracilis). Na preseku pupoljaka maline registrovane su odrasle jedinke, crvolikog oblika. Prezimljavaju  ženke u kolonijama, u pazuhu pupoljaka.

Sa kretanjem vegetacije i porastom dnevne  temperature preko 11°C počinje njihova aktivacija i dopunska ishrana prvo na vršnim pupoljcima, a kasnije migriraju na mlade listove. Usled njihove israne, na listovima nastaje hlorotično šarenilo i deformacije praćene povijanjem lisnog nerva na dole, dok sa naličja list gubi maljavost.

Kada dnevna temperatura dostigne 25°C, počinju sa polaganjem jaja. Cilj zaštite je suzbijanje zimskog imaga pre nego što dođe do polaganja jaja.

Za sada se hemijske mere ne preporučuju, a RC Užice nastavlja sa praćenjem eriofidne grinje lista maline i signaliziraće pravo vreme za akaricidni tretman.

Comments

There are no comments yet for this post.