Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Zdravstveno stanje ozime pšenice
Zdravstveno stanje ozime pšenice

Na području rada RC Užice usevi ozime pšenice se, u zavisnosti  od vremena setve, nalaze u fazi dva do tri lista razvijeno (BBCH 12-14).


Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae)  na do 2% biljaka, dok prisustvo cikada (Cicadellidae) nije uočeno. Hladno vreme sa pojavom mrazeva uticalo je na smanjenje populacije lisnih vaši i cikada, a kako se i u narednom periodu prognoziraju slični vremenski uslovi, dalji razvoj i širenje ovih štetočina biće usporeno.


Prilikom vizuelnih pregleda useva nisu uočeni simptomi  bolesti.

Obilaskom parcela pšenice uočeno je prisustvo aktivnih rupa glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). Ovi glodari su polifagne štetočine koje se hrane zrnevljem, klijalim semenom, zelenim nadzemnim i podzemnim delovima biljaka.
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučje vizuelni pregled parcela. Ukoliko se registruje prisustvo glodara iznad praga štetnosti (10 do 50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša i 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu), preporučuje se primena registrovanih gotovih mamaka. Nakon postavljanja mamaka treba zatrpati rupe, kako ne bi došlo do trovanja divljači, ptica i domaćih životinja.

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice.

Comments

There are no comments yet for this post.