Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Zdravstveno stanje useva ozime pšenice
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice

Na području rada RC Užice pri kraju je setva ozime pšenice, tako da se usevi, u zavisnosti od roka setve, nalaze u fazi od klijanja i nicanja do tri razvijena lista (BBCH 7-13). 

Monitoring ozime pšenice se vrši na dve lokacije, u opštini Požega na lokalitetu Visibaba i opštini Užice na lokalitetu Sevojno. Vizuelnim pregledom useva na lokalitetu Sevojno registrovano je prisustvo lisnih vaši  (Aphididae) na do 4% biljaka, dok prisustvo cikada (Cicadellidae) nije uočeno. Na lokalitetu Visibaba nije uočeno prisustvo štetočina, a ni na jednom lokalitetu nisu registrovani simptomi bolesti, niti prisustvo aktivnih rupa glodara.

Lisne vaši  i cikade nanose direktne štete usevima sisajući sokove biljaka, a  veoma su značajne kao prenosioci fitopatogenih virusa.

S obzirom da se u usevima registruju niske brojnosti lisnih vaši i cikida i da su trenutni vremenski uslovi, niske temperature i pojava mraza, nepovoljni za razvoj i širenje ovih štetočina, hemijske mere zaštite se ne preporučuju.

RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

Comments

There are no comments yet for this post.