Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Fuzarioza klasa pšenice i ječma
Fuzarioza klasa pšenice i ječma

Na području rada  RC Užice usevi ozime pšenice se nalaze u fazi rane do srednje mlečne zrelosti (BBCH 73-75), a usevi ozimog ječma u fazi kasne mlečne zrelosti (BBCH 75-77).

Vizuelnim pregledom useva na  lokalitetima   Visibaba i Zdravčići registrovani su simptomi  šturosti klasa pšenice i ječma (Fusarium graminearum). Procenat zaraženih klasova se kreće od 4 do 6%  kod pšenice, a kod ječma od 5 do 7%. Zaražena površina klasa se kreće od 1 do 50%.

 
 


 

Klasovi koji su zaraženi su slamasto  žuti usled nekroze, zrna su sitna i štura, nisu dobro nalivena, a primećuje se i karakteristična roze prevlaka na klasu.
Do infekcije može doći  tokom celog perioda razvoja klasa, a najveće štete nastaju ukoliko do infekcije dođe u fazi cvetanja. R
azvoju bolesti pogoduje vlažno vreme sa dosta padavina u periodu cvetanja.
Fuzarioza klasa dovodi do smanjenja prinosa, kvaliteta i klijavosti zrna, a pored  toga ova gljiva na zaraženim zrnima može da sintetiše mikotoksine koji su višestruko  
štetni, i po zdravlje ljudi i po zdtavlje životinja.
Trenutni procenti zaraze klasova ne ukazuju na problem prisustva mikotoksina u zrnu pšenice  i ječma preko zakonom dozvoljenih vrednosti.

Comments

There are no comments yet for this post.