Skip to main content

Užice

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Užice > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimog ječma
Zdravstveno stanje ozimog ječma
Na području rada RC Užice usevi ozimog ječma  se nalaze u fazi kraj bokorenja (BBCH 29).  
Na osnovu vizuelnih preda na lokalitetima Visibaba ll i Zdravčići, od biljnih bolesti registrovano je prisustvo simptoma mrežaste  pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka.
  


Pojava i štete od glodara i štetnih insekata nisu registrovane.
Za sada se ne preporučuje primena fungicida.
RC Užice nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja i pojave štetnih organizama u usevima ječma i signaliziraće pravo vreme za primenu mera zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.